Nyheter

Söderköpings kommun väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Söderköpings kommun

– Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Söderköping att minska sin klimatpåverkan med 50 ton per år, säger Mathias Nilsson på Peab Asfalt.

Ramavtalet omfattar underhållsbeläggningar, återställningsarbeten samt en viss del anläggningsarbeten. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

– ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält, säger Mathias Nilsson, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Det känns roligt att vinna en upphandling där Söderköpings höga ambitioner på miljöområdet stämmer väl överens med våra egna. ECO-Asfalt är en viktig pusselbit i Peabs resa mot att vara klimatneutralt 2045, fortsätter Mathias.

Kontraktet med Söderköpings kommun gäller år 2022 med möjlighet till tre års förlängning. Det totala ordervärdet är cirka 5 miljoner kronor per år.