Nyheter

Vattenfall toppar återigen ranking för biologisk mångfald

Vattenfall placerar sig än en gång på första plats på Ecogains index för biologisk mångfald. I rankingen granskas storföretag över hela Europa för sitt arbete med att skydda och stärka naturen som en del i deras affärsverksamhet.  

Ecogain är ett svenskt miljökonsultföretag som specialiserat sig på biologisk mångfald och har utfört rankingar sedan 2020. I årets ranking har granskningen utökats – från storföretag i norden och Baltikum – till företag över hela Europa. Rankingen för 2022 toppas, precis som i fjol,  av Vattenfall.

– På Vattenfall har vi en ambitiös nettopositiv syn på biologisk mångfald och vi arbetar hårt för att leverera på den genom vetenskapliga forskningsprogram, konkreta initiativ för biologisk mångfald på våra anläggningar och genom aktiviteter för att möjliggöra mätning av biologisk mångfalds effekter och vinster. Jag är mycket glad att denna insats har rapporterats på ett sätt som placerar Vattenfall i ledningen av Ecogains index för biologisk mångfald, säger Helle Herk-Hansen, Vattenfalls miljöchef.

Biologisk mångfald är av stor vikt för Vattenfalls affärsverksamhet och ett sätt att visa sig konkurrenskraftig. Vattenfalls har nu än en gång fått en bekräftelse på sina ambitiösa miljömål och sitt arbete med biologisk mångfald i hela värdekedjan.

Läs mer om rankingen här: 

Biodiversitetsindex | Ecogain