Nyheter

De minskar koldioxidutsläpp med innovativ biogaslösning

Nevel har tecknat ett samarbetsavtal för bearbetning av biprodukter och produktion av ånga med Puljonki Oy, en tillverkare av såser och såsbaser för storköksmarknaden.

Nevel ska bygga en biogasanlägging som omvandlar alla organiska biprodukter som genereras i fabrikens processer till biogas. Biogasanläggningen kommer att byggas på Puljonkis fabriksområde, beläget i norra Karelen i Finland. Projektet har fått finansiering från det finska Arbets- och näringsministeriet.

Biogas från biprodukter kommer att ersätta propan, en flytande petroleumgas (LPG). De biprodukter som bearbetas i anläggningen kan även användas som gödningsmedel i det lokala jordbruket. Nevel ansvarar för byggnation, drift och underhåll av biogasanläggningen enligt ett långtidskontrakt. Anläggningen planeras att tas i drift under första halvåret 2023.

– Vårt mål är att, tillsammans med våra kunder, skapa hållbara lösningar för att påskynda en kostnadseffektiv övergång till en cirkulär ekonomi och koldioxidneutralitet. Samarbetsprojektet med Puljonki är ett utmärkt exempel på en cirkulär lösning som möjliggör nästintill fullständigt uttnyttjande av industriella biprodukter, säger Andrej Solovian, försäljningschef på Nevel.

Samarbetet ska bidra till att förverkliga Puljonkis och dess moderbolag Nestlés mål för utsläppsminskning. Att ersätta propan med biogas minskar CO2-utsläppen. Utsläpp från transporter minskar och kostnader sänks, eftersom avfall från produktionen inte längre behöver transporteras längre sträckor för kompostering och bearbetning.

– Vårt mål är att uppnå en årlig minskning av CO2-utsläppen på upp till 1900 ton. Genom att använda biogasanläggningens biprodukter som gödningsmedel bidrar detta även till företagets satsning för att främja regenerativt jordbruk, förklarar Tomi Strand, anläggningschef på Puljonki.

För Puljonki var det viktigt att samarbeta med branschexperter i detta projekt.

– Utöver miljö- och klimatfördelarna, möjliggör Nevels transparenta verksamhetsmodell besparingar och förutsägbarhet, vilket hjälper oss att hantera våra egna kostnader. När en kompetent samarbetspartner planerar, driver och underhåller en anläggning för vår räkning kan vi fullt ut fokusera på vår egen kärnverksamhet, tillägger Strand.