Nyheter

SLP bygger energieffektiv logistikfastighet i Malmö

SLP kommer att bygga en modern och energieffektiv logistikbyggnad om totalt ca 2 000 kvm på sin fastighet Grimskaftet 1 i södra Malmö. Café Bar blir den första hyresgästen och kommer att hyra 550 kvm under en period om sju år från färdigställande av den nya lokalen. Bygglovsansökan kommer att lämnas in under andra kvartalet 2022.

I enlighet med SLP:s hållbarhetsmål kommer den nya byggnaden att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Vi är glada över att vi har hittat en lokal som anpassas utifrån vår verksamhet och att vi kan göra det tillsammans med SLP. Precis som SLP har vi hela tiden fokus på förbättring och utveckling och våra nya lokaler kommer att hjälpa oss att växa genom att erbjuda våra fikalösningar till fler kunder i Malmö med omnejd. Vi delar också höga ambitioner i hållbarhetsarbetet och därför är det extra viktigt att Café Bar kan flytta in i en miljöcertifierad byggnad, säger Thomas Doyon, VD på Café Bar.

Den nya byggnaden beräknas vara inflyttningsklar i juli 2023. Den beräknade årshyran för hela fastigheten uppgår till drygt 2,2 mkr.

– Det är glädjande att vi med detta projekt kan förädla outnyttjade byggrätter på en befintlig fastighet i mycket bra logistikläge. Efterfrågan på denna typ av citylogistik är stark och bidrar med en hållbar utveckling av vårt fastighetsbestånd, säger Peter Strand, VD på SLP.