Nyheter

Arkitektverktyg erbjuds som enskild prenumeration: ”Jag vill erbjuda arkitekterna tillgång till generativ design”

Digitala verktyg för analys och optimering i tidiga skeden har inte varit tillgänglig för flertalet arkitekter. Det förändras nu när svenska arkitekter erbjuds Spacemakers mjukvara som enskild prenumeration från Autodesk.

– Detta har varit min dröm ända från början, säger Håvard Haukeland, grundare av Spacemaker.

De tidiga skedena av stadsutveckling står för över hälften av de värden som skapas när en ny plats ska planeras och utvecklas. Besluten då avgör klimatpåverkan, livsmiljöerna och byggekonomin för årtionden framåt.

Det var därför arkitekten Håvard Haukeland tog initiativ till en ny mjukvara som kunde låta arkitekterna testa, visualisera och validera idéer och koncept med hjälp av data.

Resultatet blev Spacemaker, en plattform som idag används av större arkitektbyråer, fastighetsutvecklare och byggföretag i hela världen. 2020 köptes företaget av Autodesk och nu erbjuds Spacemaker till arkitekter som enskild prenumerationstjänst via Autodesks mjukvaruportal.

– Min dröm var och är att göra generativ design tillgänglig för alla, oavsett hur teknikkunnig du är. Det går att lära sig detta på ett par timmar, säger Håvard Haukeland.

Med Spacemaker kan arkitekter enkelt genomföra analyser och se direkt hur olika utformning och placering av byggnader påverkas av till exempel buller, vind och sol. I vanliga fall kan det ta veckor att få tillbaka en bulleranalys från en specialist och om arkitekten senare ändrar för mycket måste det göras en ny analys av bullernivåerna. Med Spacemaker kan programmet analysera värdena på nytt och iterera designlösningen på bara några minuter. Spacemaker introducerar därmed ett utfallsbaserat arbetsflöde, där arkitekter kan dra nytta av data för att fatta bättre beslut under hela designprocessen.

– Datadriven analys gör att man kan identifiera problem tidigt som kan dyka upp senare i byggprocessen och då vid en tidpunkt där det är för sent eller kostsamt att rätta till dem. Med mjukvaran blir det möjligt att jobba iterativt, fatta välinformerade beslut och därmed skapa verkligt hållbara projekt för människor och klimatet. Eftersom vi byggt en molnbaserad tjänst går det också att samarbeta på ett helt nytt sätt om dessa lösningar, förklarar Håvard Haukeland.

Generativ design erbjuder arkitekter möjlighet till nya insikter om sitt projekt, genom att låta dem utforska fler alternativa lösningar än tidigare och på kort tid. Med generativa designverktyg kan de snabbt skissa upp en stor mängd lösningar inom givna mål och parametrar. Det ger dem möjlighet att pressa sina koncept till möjligheternas gräns.

– Vi har valt att arbeta med Spacemaker då det underlättar och effektiviserar vårt arbete i tidiga skeden. För oss handlar det om att kunna leda våra förslag i bevis, att vi kan använda Spacemakers analysverktyg och få direkt återkoppling på det vi ritar, säger Nisse Örnberg, arkitekt och partner på arkitektkontoret Warm in the winter.

– Vår licenslösning en naturlig startpunkt för de unga arkitekter som vill sätta sig i förarstolen för digitaliseringen av sin bransch. Vi har också utformat Spacemaker så att det bara tar 2-5 timmar att lära sig använda den och man behöver inga särskilda tekniska förkunskaper, menar Anders Wester som är ansvarig för Spacemaker på den svenska marknaden.

I och med Autodesks förvärv hösten 2020 blev Spacemaker del av ett växande ekosystem som når ut till användare globalt. Licensversionen av Spacemaker finns tillgänglig för nordiska användare från 7 april. Därefter är planerna att rulla ut tjänsten i USA och även i Asien.