Nyheter

Instalco inleder hållbarhetssamarbete med Universeum

Instalco har inom ramen för sitt hållbarhetsprogram inlett ett samarbete med Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter i Göteborg. Samarbetet syftar till kunskapsutveckling inom hållbarhetsområdet.

Genom samarbetet kommer Instalco att stödja Universeums uppdrag att stärka Sveriges kompetensförsörjning och innovationskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

– Ett av våra delmål i vårt hållbarhetsarbete inom Instalco är att göra samhällsnytta. Det gör vi varje dag genom våra klimatsmarta och energieffektiva installationer. Vi gör det också genom samarbeten med organisationer som verkar för ett bättre och mer hållbart samhälle. Vill skapa en bättre miljö genom att bidra med det vi kan och där passar samarbetet med Universeum väl in, säger Robin Boheman, vd Instalco.

Instalcos stöd ska användas i Universeums arbete för att utveckla Sverige hållbart inom:

stärkt kompetensförsörjning, konkurrenskraft och innovationsförmåga
stärkt forskning, utbildning och folkbildning
handlingskraft för hållbarhet inom ramen för Agenda 2030, FN:s 17 globala mål

Samarbetet ska lyfta fram vikten av hållbarhet utifrån flera olika perspektiv och bidra till kunskapsutveckling för flera olika målgrupper för en hållbar samhällsutveckling. Instalcos och Universeums samarbete är initialt treårigt.