Nyheter

Internationellt intresse för återbruksrenovering

Förra veckan var kongressen ICLEI i Malmö. HSB Malmö var med och lyfte frågan om återbruk vid renovering.

ICLEI – ”Local Governments for Sustainability” är ett internationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom grön ekonomi och hållbar samhällsutveckling. Malmö stad har varit medlem sedan 1996, och i år var staden värd för kongressen som varade tre dagar.

Nätverket engagerar i dag över 1750 städer och regioner från över 120 länder i den gemensamma visionen att städer och urbana regioner står för drivkraften i den globala hållbara utvecklingen.

Under torsdagen arrangerade organisationen Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, en mobil workshop där deltagare fick följa med på en busstur till olika event på temat hållbart arbete runt om i Malmö. Sista stoppet på bussturen var vår fastighet Vargen 6 på Fersens väg.

– Vi utför renovering av en lägenhet enligt vår återbruksprincip, där vi bevarar och återanvänder så mycket som möjligt, säger Maria Nilsson, hållbarhetschef.

I samband med renoveringen samarbetar vi med byggföretaget Otto Magnusson för att ta fram ett verktyg, som ska hjälpa oss strömlinjeforma processen av vilka val vi gör vid en renovering. Resultatet är ett dokument som låter oss kategorisera olika vanliga val, och ranka dem enligt deras koldioxidpåverkan.

– Ska vi kunna fortsätta arbeta med detta systematiskt måste vi ha flera olika riktlinjer och regler i åtanke, men också ha ett enkelt sätt att förmedla detta till våra samarbetspartners och leverantörer. Förhoppningsvis kommer vi åt detta i vårt samarbete med Otto Magnusson, säger Maria Nilsson.

Besöket i lägenheten på Fersens väg var lyckat, med ett 30-tal besökare från flera olika länder. Frågorna varierade från allt om fastigheten, till vilka utmaningar vi upplever i att renovera varsamt.

– En av de större utmaningar är att få ekonomi att gå ihop. I dagsläget för vi en dialog med Hyresgästföreningen för att hitta en väg framåt, säger Maria Nilsson.