Nyheter

Nacka klättrar i hållbarhetsranking

Nacka kommun rankas på plats 30 av alla 290 kommuner när tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar Årets miljöbästa kommun. Det är en förbättring med 31 placeringar jämfört med förra året.

– Det är mycket positivt att se årets resultat för miljörankingen, vi jobbar hårt och målmedvetet med dessa frågor. I takt med att Nacka utvecklas satsar kommunen även på fler laddplatser för elfordon, rening av sjöar, en god cykelinfrastruktur och självklart också tunnelbanebygget. Våra miljö- och klimatambitioner är tydliga i stadsutvecklingen där vi arbetar strategiskt med miljö- och klimatfrågor. Nu får vi ett kvitto att vi är på rätt väg, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är verkligen glädjande att Nacka stiger från plats 61 till plats 30 bland alla Sveriges kommuner när det gäller årets miljörankning. Vi har vässat vår politik och avsatt mer resurser till kommunens miljö och klimatarbete. Vi har bland annat antagit en koldioxidbudget, startat klimatnätverk med företagarna, startat projektet naturbana Nacka inom samverkan Viable Cities, framhåller Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

I år hamnar Nacka på plats 30 av 290 kommuner. Detta är en förbättring med 31 placeringar jämfört med 2021. I kommungruppen storstäder och storstadsnära kommuner hamnar Nacka på plats 13 av 46.  Länsplaceringen är 9 av 26 i Stockholms län.

Några områden där Nacka specifikt utmärker sig i jämförelse med andra kommuner:

Växthusgasutsläpp per invånare

Koldioxidutsläpp per invånare

Inköp av ekologiska livsmedel

Håll Sverige Rents kommunindex

Kommunens fordonsflotta

NKI miljö- och hälsoskydd

Skyddad natur

Kommunen fortsätter med att installera solceller på kommunala byggnader och satsar på återbruk genom att renovera och återanvända möbler till förskolor, skolor och äldreboenden. Inom ramen för att öka takten i omställningen till fossilfria transporter har det tagits fram en nulägesanalys och åtgärdsplan för fossilfria transporter som beslutades på kommunfullmäktige i april.

– Vi är mycket glada för att vårt kontinuerliga arbete har gett ett tydligt resultat. Vi ser fram emot att fortsätta öka takten och detta gör vi allra bäst tillsammans mellan kommunen, företag, föreningar och Nackabor, säger Per Enarsson, miljöchef på Nacka kommun.