Nyheter

Resona hållbarhetsredovisning för 2022

För Resona är klimatpåverkan en lika naturlig del av beslutsfattandet som pris, byggbarhet och kundnöjdhet. I Resonas hållbarhetsredovisning för 2021 presenteras mål och resultat. 

Resonas klimatmål är netto noll koldioxidutsläpp år 2030. I hållbarhetsredovisningen presenteras stegen för att nå målet årsvis. Årsnedbrutna mål gör att hållbarhetsmålen kan appliceras direkt i nya projekt.

Resona har för första gången beräknat klimatpåverkan i Scope 1-3 och det är tydligt att den absolut största posten är inbyggda material i nyproduktion. Framöver kommer arbetet med att minska den påverkan att intensifieras. Resona gör bland annat en stor satsning för att bygga hyresrätter som ska vara klimatneutrala enligt LFM30s definition, vara plusenergihus och dessutom ha stort fokus på biologisk mångfald.

– Vi är övertygade om att det går att bygga billigare och med avsevärt lägre klimatpåverkan än idag och vi vill driva klimatarbetet i bostadsbyggandet, säger Johanna Nordström, hållbarhetschef på Resona.

– När jag summerar år 2021 på Resona kan jag konstatera att mycket har hänt inom hållbarhetsområdet och året har varit ett viktigt avstamp för vårt fortsatta arbete mot klimatneutralitet. Vi har formulerat våra mål och lagt kartan framåt, vi har summerat erfarenheterna från våra genomförda projekt och vi har sjösatt flera nya initiativ kopplat till teknisk innovation och utveckling för att sänka klimatavtrycket i våra projekt, säger Fredrik Bele, VD på Resona.