Nyheter

Rostfria rör – den säkra vägen till mindre CO2

I den danska och svenska marken finns tusentals kilometer med rör som förbinder avlopp och avloppssystem. Men det är inte många som tänker på materialen som vi lägger i marken och hållbarheten på dessa produkter. Det är därför på tiden att fokusera på miljön och på just de material vi väljer att lägga i våra marker.

Just nu är det ett kraftigt ökat fokus på hållbarhet när vi pratar om byggnation och det handlar inte bara om den energi som går åt när huset är färdigbyggt. Det handlar även om den mängd CO2 som frigörs genom att bygga huset – ända ner till komponentnivå.

Det betyder att det måste finnas kontroll över de material vi lägger i huset. Idag finns det krav på val av material, men från 2023 kommer det dessutom finnas lagstiftning kring miljöpåverkan från de material som används vid byggandet. Därför bör även avlopp och rör ses som en del av hållbarhetstänket. Eftersom avloppen är en integrerad del av byggnaden blir det därför också relevant när man ser till helheten. Inte minst när en fastighet läggs ut till försäljning.

Vi kan göra bättre

Det finns massor av teorier om vad som är bäst att göra när det kommer till avlopp, men faktaberäkningar visar att vi kan göra mycket bättre än vad vi gör nu. I stället för att fylla marken under oss med material som inte är så bra som vi tror, bör vi titta på andra alternativ.

Problemet uppstår dock när vi inte kan återanvända eller återvinna de material som vi lägger i marken efter att de har uppfyllt sitt syfte. För det finns ämnen i vissa av de material som ligger i marken idag som inte går att återanvända. Det innebär att gamla rör måste deponeras – i många år!

Återanvändning eller återvinning

I miljöhänseende skiljer vi på återanvändning och återvinning. Återanvändning innebär att använda samma rör igen för samma ändamål. Återvinning innebär i sin tur att använda materialet eller råvaran om man vill skapa en ny produkt för antingen samma ändamål eller för något helt annat. Rostfritt stål är ett fint exempel på en råvara som kan användas om och om igen – antingen för samma ändamål eller till något helt annat. När man tittar på fakta så finns det en betydande miljövinst genom att återvinna materialet, både gällande hållbarhet och ekonomi.

Återvunnen stål

På BLÜCHER är man för principen ”vagga- till- vagga”, som kort och gott betyder återvinning. Fördelarna med att använda återvunnet stål vid tillverkningen av rostfria rör ger enorma miljöfördelar, och är något som förbises när man tittar på idéerna om hållbarhet som går in i hela processen i byggandet.

– Det rostfria stålet vi använder i vår tillverkning av stålrör för avlopp återvinns i första hand – och här pratar vi om upp till 85 procent återvunnet rostfritt stål, säger Palle Madsbjerg som är marknadsutvecklingschef på BLÜCHER.

– Det betyder att när avloppet eller röret, som har fungerat i kanske 50 år tas upp, kan det smältas om till ett nytt rör, eller användas för ett nytt ändamål. Det finns alltså ingen kassering av gamla rör, vilket bara är en av många fördelar med att använda rostfritt stål. En annan fördel med det rostfria stålet är att det är det enda materialet råttorna inte kan gnaga sig igenom. Så ser man på detta över tid är den ekonomiska kostnaden för ett stålrör inte högre än andra typer av rör, säger Palle Madsbjerg.