Nyheter

Utblick Norge: Hur man skapar helande utrymmen

Lukten av institution och sterila rum slår dig. Korridorerna känns trånga och kalla. Hur får man människor att må bättre på ett sjukhus? Läkande inredningsarkitektur skapar miljöer som motiverar och engagerar patienten i läkningsfasen.

Inredningsarkitekten MNIL Ane Wierli Nilsen tar oss till den nyöppnade delen av Tønsbergs sjukhus där visionen har varit att skapa utrymme för ett bättre liv. Hon besitter värdefull spetskompetens inom hälsofrämjande inredningsarkitektur från LINK Arkitektur, som de senaste åren skaffat sig värdefull erfarenhet från femton stora sjukhusprojekt i Norge, Sverige och Danmark.

I fyra år har hon arbetat med planering och design av inredningen på Tønsbergs sjukhus. Hon tar oss hit genom processen att skapa helande inredningsarkitektur, där allt börjar med människan.

Helande arkitektur främjar välbefinnande

Med människan i fokus har avsikten varit att avinstitutionalisera sjukhusrummen; att ge patienter och anhöriga en hemtrevlig och bra plats att vara på, samtidigt som det är en effektiv och välorganiserad arbetsplats för personalen. Som patient på sjukhus behöver du synas, få vård och behandling. Både patient och anhöriga befinner sig i en utsatt och ofta krävande situation.

Healing architecture handlar om att utveckla ett genomtänkt designkoncept som representerar visionen att arkitektur påverkar människans välbefinnande och att skapa en god miljö för patienten i läkningsfasen är centralt.

-Nyckeln till att skapa helande rum ligger i att förstå hur människan påverkas av sin omgivning – både den byggda och den naturliga, säger Ane. Det är många faktorer som spelar in här, men det grundläggande är att förstå helheten – en helhetsbild – för att skapa ett utrymme där människor kan trivas. Upplevelsen av rummet man går in i, uppstår i mötet mellan rummets fysiska kvaliteter och våra sinnen som tolkar miljön vi befinner oss i.

– Det har varit ett mål att patientrummen mer ska upplevas som ett hotellrum än ett sjukhusrum. Arkitekturen och den rumsliga känslan ska stödja den process patienterna går igenom, från sjuka till friska. Vårt jobb är att underlätta en bra plats att vara på under denna period, vilket också kan bidra till effektivare konvalescens och färre läggdagar, framhåller Ane.

Målet är att skapa en miljö som ger goda tankar, känslor, attityder och beteenden. Designen bygger på egenskaper i vår miljö som alla människor genom biologiskt nedärvda kunskapsstrukturer kommer att ha en dominerande tendens att uppleva som positiva. Ordning, harmoni, bra underhåll, dagsljus och natur. Arkitektoniska kvaliteter kan uttryckas genom dagsljus, luft, bra akustik, färgval, växter och fina vyer. Varma, hemtrevliga material ger rummet en varm och behaglig atmosfär och bidrar till att minska miljöpåfrestningar och skapa en trygg miljö för patienten.

Inte slumpmässiga färgval

Färger spelar en viktig roll för att skapa en terapeutisk miljö som bidrar positivt till läkningsfasen. På Tønsbergs sjukhus har man gjort medvetna färgval, både på ytor och material. Patientrummen har sex olika färgkoncept som skapar variation i de anställdas vardag och en viktig samhörighets- och igenkänningseffekt för patienter och anhöriga. Rummen är färgade från himlen, med varmare färger i norr, kallare färger i söder. Detta bör stödja målet för ett helande utrymme.

Utrymme för bra flöde

Sjukhusprojekt är utmanande att arbeta med, då man ofta måste hantera mycket snäva ekonomiska ramar förutom hårda byggkrav. Samtidigt som sjukhuset ska vara funktionellt ska det också ha en positiv inverkan på läkningsprocessen för brukare; patienter, personal och anhöriga. För medarbetarna ska det finnas en arbetsplats som möjliggör ett bra flöde, där effektivitet och praktiska egenskaper står i centrum. Det ska vara en plats där yrket kan utövas på bästa möjliga sätt, vilket underlättar ett gott samspel. För patienten och de anhöriga är det viktigt att skapa en miljö som skapar trygghet och som motiverar och engagerar i läkningsfasen.

Naturen ger sinnesro

Naturen förs in i byggnaden med hjälp av ”naturliga” material, som samtidigt uppfyller givna krav på brand, smittskydd, slitage och underhåll. Alla dörrar till patientrum och badrum har en yta av trälaminat i ljus ek som ger en varm och naturlig effekt. Kakel i badrum harmonierar med färganvändningen i patientrummet.

Naturen har också fått tillträde genom fototapeten med olika naturmotiv i korridorer, väntrum, kulvertar och samtalsrum. På väggen i den 70 meter långa kulverten, som ligger mellan psykiatrin och somatikhuset tre våningar under marken, har man tagit in skogselement med hjälp av tapeten – vilket ger en känsla av att gå genom en lugn skog.

Tønsbergs sjukhus är designat med omsorg. Genom helande inredningsarkitektur skapar vi utrymmen där människor kan trivas.