Nyheter

World Economic Forum i Davos: Schneider Electric uppmanar till kollektiva åtgärder för att påskynda globala insatser mot klimatförändringar

Schneider Electric uppmanar till en omprövning av investeringsprioriteringar och kollektiva åtgärder för att påskynda globala insatser mot klimatförändringar, vid World Economic Forum i Davos 22–26 maj.

Scenarier från Sustainability Research Institute inom Schneider Electric visar att stimulering av en efterfrågestyrd övergång är det enda scenariot som gör att utsläppen kommer minska tillräckligt snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Institutet lanserar nu e-boken ”Towards Net Zero Buildings: a practical pathway”, som går igenom hur det nuvarande dödläget mellan utbud och efterfrågan kan brytas.

Några av slutsatserna är att:

Endast 1–1,5 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Energi-renoveringsgraden måste uppgå till 3 procent per år för att uppfylla åtagandena från Paris.

Finansieringen är fortfarande det största hindret för att investera i hållbara byggnader[1], men investeringar i teknik för minskade koldioxidutsläpp, digitala tjänster och ekosystemtjänster maximerar värdeskapandet för alla intressenter.

Teknik kopplat till energieffektivisering ger betydande möjligheter att minska energianvändningen med mellan 10 och 60 procent, beroende på geografiskt område och kvalitet på befintliga tillgångar.

Digitala energieffektiviseringslösningar ger 20-30 procent lägre koldioxidutsläpp i hela byggnadsbeståndet, vilket ger mycket konkurrenskraftiga återbetalningstider och kostnadsbesparingar för konsumenterna, i genomsnitt långt under åtta år.

E-boken ger regeringar och industrier en praktisk färdplan för att hantera kostnaderna för energiomställningen. Den innehåller också ett nytt ramverk för att framtidssäkra byggnader, som har utvecklats i samarbete med World Economic Forum (WEF). Ramverket innehåller en modell och en verktygslåda för att påskynda investeringar som ska bidra till att avkarbonisera städer. Med befintlig teknik minskar koldioxidutsläppen, ger en nettovinst för konsumenterna och skapar samtidigt värde för ekonomi och samhällen.

Schneider Electric har gjort en egen hållbarhetsresa de senaste 20 åren och anser att det krävs ett strategiskt skifte för att påskynda åtgärderna mot bakgrund av höga och volatila energipriser. Förutom investeringar som ökar kapaciteten för förnybar energi är det nu viktigt att skapa efterfrågan på ren energi genom en konsumentdriven övergång.

Som ett led i detta och för att bidra till att påskynda klimatåtgärderna i alla delar av ekonomin kommer Schneider Electric att skapa 2 500 gröna jobb världen över. De nya tjänsterna kommer att fokusera på att hjälpa Schneider Electrics kunder att digitalisera och avkarbonisera sina anläggningar, modernisera tillgångar genom att främja ett hållbart och cirkulärt ekonomiskt förhållningssätt och vara rådgivande inom hållbarhetsstrategier.

– Investeringarna i förnybar energi måste fortsätta i snabb takt, men varje historisk energiomställning har drivits av marknadens efterfrågan. Om man övergår till en konsumentcentrerad, efterfrågestyrd investeringsstrategi kommer man inte bara att åstadkomma en avkarbonisering i stor skala, utan man kommer också att uppnå mer positiva resultat än vad den nuvarande modellen gör, säger Jean-Pascal Tricoire, koncernchef Schneider Electric. Konsumenterna leder förändringen. Det betyder att efterfrågan leder förändringen. Prioriteten måste vara att skapa efterfrågan på ny teknik som ger användaren fördelar.