Nyheter

Cementa – ett steg närmare etableringen av en klimatpositiv cementfabrik i Sverige

För ett år sedan presenterade HeidelbergCement, där svenska Cementa ingår, Slite CCS. En satsning på en storskalig koldioxidinfångningsanläggning vid cementfabriken på Gotland med driftsättning år 2030.

2021 inleddes arbetet med en förstudie för att kartlägga vad som krävs för att kunna förverkliga ett av Sveriges största klimatomställningsinitiativ.

Nu växlar satsningen upp och projektet går in i nästa fas.

Det var i mitten på arpil som Cementa skickade in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Ansökan syftar till att trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats.

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan.

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.