Nyheter

Fler fastighetsägare ska arbeta hållbart med stöd från EU

Tre energikontor i Östra Mellansverige samarbetar för att fastighetsägare ska minska sina klimatutsläpp. Tack vare fortsatt stöd från EU och andra finansiärer kan arbetet förlängas och pågå fram till hösten 2023.

Projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige drivs gemensamt av energikontoren i Östergötland, Mälardalen och Örebro där Region Örebro län är projektägare. I tre av länen utvecklas så kallade fastighetsnätverk som drivs i föreningsliknande former. Nätverken samlar fastighetsförvaltare, byggentreprenörer och konsulter som har möjlighet att sprida goda exempel och dela erfarenheter.

Fastighetsnätverket i Örebro län har funnits sedan 2016 och har cirka 70 medlemsföretag. Genom projektet anordnar nätverken erfarenhetsutbyten, studiebesök, workshoppar och utbildningar utifrån medlemmarnas intressen.

– Förlängningen av projektet innebär att vi kan fortsätta utveckla våra fastighetsnätverk, bidra med kunskap inom nya områden och utöka erfarenhetsutbytet inom fastighetsbranschen. Målet är att resultaten ska bidra till långsiktiga effekter, även efter att projektet tar slut, säger Niklas Jakobsson, nätverkskoordinator på Fastighetsnätverket i Örebro län.

Förlängningen av projektet innebär att fastighetsnätverken kan ordna fler fysiska erfarenhets- och inspirationsträffar för sina medlemmar.

– Äntligen kan vi träffas fysiskt igen! Vi har många inspirerande träffar att se fram emot. Fram till oktober 2023 ska vi också se hur vi kan få fler att arbeta med mer hållbara byggmaterial och informera om behov av att klimatanpassa sina byggnader. Allt för att minska klimatutsläppen i fastigheterna, säger Niklas Jakobsson.