Nyheter

Ny rapport från Sweco: Stora kostnadsbesparingar möjliga genom cirkulärt byggande

Idag släpper Sweco årets första Urban Insight-rapport, “Building the future through circular data”, om cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn som står för mer än 40% av de globala utsläppen. Rapporten visar hur vi med hjälp av data och digitala verktyg kan identifiera vad som kan återbrukas och återvinnas och samtidigt minska både koldioxidutsläpp och kostnader.

Att ta tillvara våra resurser är viktigare än någonsin – utifrån omvärldshändelser såsom pandemi och krig – men också med anledning av klimatkrisen och en ständigt växande befolkning. Urban Insight-rapporten, ”Building the future through circular data”, slår fast att ljuset i tunneln är en återgång till den cirkulära ekonomin, där avfall helt elimineras.

– Cirkulärt agerande handlar primärt om tre saker: att inventera resurser, att dela och använda resurserna smartare, och slutligen att skapa cirkulära kretsloppsflöden i stället för avfall, säger Elise Grosse, hållbarhetschef för Sweco Architects, och en av författarna till rapporten.

Kontorshus renoverades till hotell – sparade både koldioxid och pengar

I rapporten exemplifieras detta med Hotell Blique i centrala Stockholm. Istället för att bygga nytt renoverades ett kontorshus för att skapa ett trendigt hotell. På detta sätt sparades 3600 ton koldioxid och 120 miljoner kronor – på en enda byggnad! Om vi skulle göra motsvarande för 1000 liknande byggnader i Europa, skulle vi spara mer än 121 miljarder eller 8000 kr per kvadratmeter golvyta.

– För varje projekt finns en optimal lösning och det är vår uppgift att undersöka alla alternativ och hitta det bästa utfallet. Rapporten är ett ”call to action” för att visa hur vi kan ta idéer och göra dem till verklighet framöver. Det är viktigt att komma ihåg att cirkulär ekonomi inte är något smalt fält som leds av ett fåtal experter. Det är en modell i vilken vi alla deltar, säger Alastair Carruth, rapportförfattare.

Läs mer i Swecos nya Urban Insight-rapport