Nyheter

Diös tecknar grönt hyresavtal med Försäkringskassan i nya kvarteret Vale

Med flexibla kontor, lokaler för urban service och välplanerade bostäder i miljöcertifierade fastigheter skapar fastighetsägaren Diös det attraktiva kvarteret Vale vid Vasaplan i centrala Umeå. Första hyresgäst att ta plats i kvarteret blir Försäkringskassan, som kommer att flytta in i ett ändamålsenligt kontor som anpassas efter myndighetens uppdrag. Byggstarten planeras till sensommaren 2022, och kvarteret beräknas stå färdigt under första kvartalet 2025.

Det råder stor utveckling i Umeå med ökande befolkning och tillväxt. Med målet om 200 000 invånare till 2050 finns ett växande behov av fler bostäder, fler moderna arbetsplatser och en variation av urban service – något som Diös vill tillgodose genom utvecklingen av kvarteret Vale. Ambitionen är att skapa en attraktiv plats med hög miljöprofil, ett naturligt flöde av människor och attraktiva mötesplatser. Diös har för avsikt att miljöcertifiera nyproduktionen enligt Svanen och Försäkringskassan har tecknat ett grönt hyresavtal på ytan som omfattar drygt 3 300 kvadratmeter.

–  Genom att fylla Kvarteret Vale med ett mixat innehåll vill vi skapa en destination som ger förutsättningar för en aktiv och tillgänglig livsstil. Med placeringen intill Vasaplan, som är norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt för lokaltrafik, har området stor potential att bli stans hetaste plats för boende, jobb och möten. Vi är glada över att välkomna Försäkringskassan till kvarteret, och ser fram emot att utveckla deras blivande kontor på ett sätt som möter deras uppdrag, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

Detaljplanen för Kvarteret Vale vann laga kraft i mars och Selbergs Entreprenad har fått i uppdrag att tillsammans med Diös planera och projektera utvecklingen av kvarteret.