Nyheter

Wavin går över till klimatvänliga transporter i Norden

Wavin, leverantör av plaströrssystem till VA- och VVS-sektorn, har ambitiösa gröna planer och gillar att ta täten när det kommer till den gröna omställningen. Det senaste initiativet är att bidra till lägre CO2-utsläpp inom transportsektorn – vilket görs i nära samarbete med logistikföretaget Frode Laursen A/S.

Den gröna agendan är inte ny hos det globala företaget Wavin, som har 65 års expertis i att tackla några av världens största utmaningar med vattenförsörjning, hälsa, hållbara städer och byggnation. Trots det var det lite av en milstolpe när en ny grön satsning den 1 april i år kom i rullning hos Wavin. Bokstavligen. Detta då alla transporter som tidigare kördes med vanlig fossil diesel i tanken, nu istället går med tanken full av HVO Biodiesel – en omställning som minskar Wavins CO2-utsläpp under körning med 88 procent.

Det handlar specifikt om transporter av material från Eskilstuna i Sverige och Hammel i Danmark till Norge. Genom att gå över till HVO Biodiesel blir transportsatsningen ytterligare ett bidrag till Wavins satsning på att sänka CO2-utsläppen.

Det gäller att komma i gång och prova sig fram

Minskningen av CO2 från godstransporter är ett konkret resultat av ett långsiktigt arbete med att gå över till klimatvänliga transportlösningar.

Wavin har under många år arbetat med att optimera deras distribution i de 17 europeiska länder där de är verksamma. Det har gjorts med fokus på bland annat hållbarhets- och klimatsatsningar, och nu har man på nordisk nivå beslutat att testa HVO.

– Vi får helt enkelt prova oss fram. Under processens gång har vi förstått att HVO är det absolut bästa att jobba med nu, men om det är rätt lösning om fem år är svårt att förutse. Vi blir hela tiden smartare och får mer erfarenhet, som vi kan använda för att utöka och utveckla satsningen, säger Heidi H. Berthelsen, som är Supply Chain Dir. European Distribution hos Wavin.

HVO är i första hand ett nordiskt fenomen och ett relativt dyrt bränsle jämfört med klassisk diesel. Men på Wavin tror man att projektet är något på spåret och att kunderna uppskattar detta steg mot en bättre balans i miljön.

– CO2-utsläppen är lägre, faktiskt hela 88 procent, och det är det viktigaste. Dessutom kan detta initiativ göras utan andra kostnader än själva HVO Biodieseln, framhåller Heidi H. Berthelsen.

Frågar man Wavin om deras gröna ambitioner är de inte att ta miste på.

– Vi anser oss vara en first mover i branschen. Detta ska vi upprätthålla bland annat genom vårt starka samarbete med Frode Laursen. Det finns redan konkreta förslag för att utöka vår gröna profil ytterligare, men det är en svår tid och vad gäller HVO är både pris och tillgänglighet parametrar som vi förmodligen kommer att utmanas på, påpekar Heidi H. Berthelsen.

Ett mångårigt samarbete med grönare visioner

Lastbilarna drivs av Frode Laursen A/S, som under många år varit Wavins föredragna partner inom transportområdet. Det långsiktiga partnerskapet har under åren även utvecklats till ett strategiskt samarbete, där de två företagen arbetar tillsammans för att implementera mer miljövänliga lösningar.

– Som transportör måste vi hela tiden tänka i alternativa bränslen, både i relation till här och nu, och framtiden. Det är en stor fördel att ha en kund som också har stort fokus på grön omställning och inte minst är villig att investera i det hos oss. Vi tror att man får den bästa och grönaste transportaffären och servicen genom att arbeta nära tillsammans, säger Frank Wolf-Jürgensen, försäljningsdirektör på Frode Laursen A/S och avslutar:

– Vi är glada över att ha tagit de första stegen i en grönare riktning vad gäller Wavins transporter i norr. Det bidrar positivt till hela CO2-kontot. Skulle Wavin vilja bygga vidare på sina gröna transportambitioner står vi på Frode Laursen givetvis redo att hjälpa till med ytterligare kartläggning och dokumentation.