Nyheter

Återvinningsindustrierna: ”EU-förslag är ett hot mot återvinningen”

”Ett nytt förslag i EU går ut på att ställa högre krav på gränsöverskridande avfallstransporter. Men det riskerar att bli ett handelshinder och slå mot en cirkulär ekonomi.”

Det skriver Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Just nu arbetar EU med ett förslag om gränsöverskridande avfallstransporter, en revidering av Waste Shipment Regulation. Förslaget riskerar att drabba återvinningsindustrin genom handelshinder för materialflöden, som idag cirkulerar effektivt och bidrar till minskad klimatpåverkan. Lagstiftningen tillkom en gång för att förhindra att avfall från rikare länder dumpades i fattigare länder, särskilt farligt avfall. Detta har lagstiftningen varit mycket framgångsrik att förhindra.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/47ajxV/eu-forslag-ar-ett-hot-mot-atervinningen-skriver-viveke-ihd