Nyheter

New Weather Sverige: ”Statlig plan för mer biltrafik går tvärtemot städernas mål”

”För att nå klimatmålen krävs minskad bilism, och det är också vad större svenska städer arbetar för. Den kommande nationella infrastrukturplanen bygger i stället på en kraftig ökning av vägtrafiken. Regeringen måste vända helt om och stötta kommunernas omställning.”

”Ett flertal kriser pekar på samma sak – behovet av minskad användning av energi och resurser. Mot bakgrund av detta är det tydligt att massbilismen som fenomen spelat ut sin roll, framför allt i städerna.”

”De 24 största städerna i Sverige har någon form av målsättning eller ambition för minskad eller begränsad biltrafik, vilket står i kontrast till den nationella planeringen som bygger på fortsatt ökning av biltrafiken. Rege­ringen behöver därför i sitt kommande beslut om den nationella infrastrukturplanen stötta städernas omställning, i stället för att bromsa den.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/statlig-plan-for-mer-biltrafik-gar-tvartemot-stadernas-mal/