Nyheter

Ny vice ordförande i ICC Sveriges Hållbarhetskommitté

Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv blir ny vice ordförande i ICC Sveriges Hållbarhetskommitté. Tillsammans med ordförande Lena Hök, EVP Sustainability and Innovation på Skanska, kommer Marie att leda arbetet med att stärka det svenska näringslivets röst i internationella hållbarhetsdiskussioner och att underlätta för företag att bidra till hållbar utveckling.

Hållbarhetskommittén har ett holistiskt perspektiv på hållbarhet och behandlar frågor såsom anti-korruption, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, energi, klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Genom att lyfta det svenska näringslivets åsikter, prioriteringar och erfarenheter till en global nivå, som FN och WTO, verkar kommittén för gemensamma regler och standarder som underlättar omställningen till hållbara samhällen och främjar de affärsmässiga fördelarna med företags hållbarhetsarbete.

Marie Trogstam:

– Svenska företag ligger verkligen i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle och vår svenska kommitté är viktig för att driva på frågor, t.ex. hur omställningen till en cirkulär ekonomi kan främjas. ICC har som enda näringslivsorganisation dessutom en speciell roll som observatör inom FN och kan därmed göra näringslivets röst hörd i viktiga frågor som tex behovet av ett globalt CO2-pris och vikten av frihandel.

Kommittén omfattar drygt 100 hållbarhetschefer och -ansvariga i svenska företag, advokat- och konsultbyråer och branschorganisationer. Sammansättningen av ledamöter från företag av olika storlekar och från olika sektorer, i kombination med nära dialog med beslutsfattare på nationell och internationell nivå, gör kommittén till en central kanal för företag att hålla sig uppdaterade om och påverka utvecklingen inom hållbarhetsområdet.

Närmast arrangerar kommittén ett öppet möte den 3 juni i anslutning till FN:s miljökonferens Stockholm +50. Under mötet kommer det att ges en direktuppdatering från konferensen, information inför höstens klimatkonferens COP27 och en global utblick över de aktuella policyutvecklingar och regleringar på hållbarhetsområdet som står högst på näringslivets agenda.