Nyheter

WWFs stadsutmaning: Lund utsedd till årets svenska och globala klimatstad

Lund tar inte bara hem titeln som svensk vinnare i WWFs One Planet City Challenge utan vinner också den globala titeln, tillsammans med den colombianska huvudstaden Bogotá.

Det är första gången som Lund vinner och den internationella juryn prisar studentstaden för ett starkt och gediget arbete som tar ett helhetsgrepp på klimatomställningen.

– Vi behöver städer som visar ledarskap, nu mer än någonsin. Att en svensk kommun utmärker sig i vår internationella stadsutmaning gör oss stolta. Men vi är långt ifrån i mål. Utsläppskurvan måste vända skarpt nedåt och alla samhällsaktörer måste agera. Lund kan inspirera andra och peka på möjligheter och hinder för att snabba på omställningen, säger Gustaf Lind, WWFs generalsekreterare.   

En internationell expertjury har utsett Lund och mångmiljonstaden Bogotá till globala vinnare i WWFs stadsutmaning i konkurrens med 280 städer från 50-talet länder. Lund hade det starkaste tävlingsbidraget av alla kandidater och utmärker sig enligt juryn med ambitiösa och tydliga klimatmål, politiskt ledarskap och ett brett och transparent åtgärdsprogram.

 – Det är hedrande och glädjande att Lunds aktiva arbete med klimatomställningen uppmärksammas av en så inflytelserik organisation som Världsnaturfonden. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar utan lånar den av våra barn. Städerna har en stor möjlighet att påverka globalt och denna utmärkelse visar att Lund är på rätt väg, säger Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande i Lund.   

Det är andra gången en relativt liten svensk stad vinner globalt i konkurrens med stora välkända miljonstäder som Paris, Tokyo, Jakarta och Mexiko City. Förra gången var 2018 då Uppsala blev global vinnare.

Titeln som Årets klimatstad 2022 i Sverige vann Lund i tuff konkurrens med de andra svenska finalisterna Helsingborg och Stockholm. Alla tre låg bra till i den internationella bedömningen.

–  De svenska städerna står sig bra. De har tydliga klimatmål och breda, uppföljningsbara handlingsprogram. Många skärper just nu sina klimatmål och tidigarelägger mål för nettonollutsläpp. Men de är inte perfekta eller klara med jobbet. Vi behöver öka takten rejält och även ta tag i våra konsumtionsmönster, som genererar utsläpp i andra länder, säger Sabina Andrén, programsamordnare på WWF.

Det är första gången som två globala vinnare utses. Att utse två vinnare görs för att utnämningen ska representera städer som hanterar olika slags utmaningar i ett globalt perspektiv.

– Bogotá belönas för sitt omfattande och utåtriktade arbete där staden trots stora utmaningar genomför ett ambitiöst klimatprogram och även driver på nationellt. Det är spännande med två vinnare som Lund och Bogotá. De har helt olika utmaningar, men båda mobiliserar omställningen lokalt tillsammans med andra aktörer och medborgare, avslutar Sabina Andrén. 

FAKTA Så här jobbar Lund med klimatet:

Lunds klimatmål bygger på tydliga och stegvisa målsättningar med etappmål vart femte år för att åstadkomma snabba utsläppsminskningar i närtid. År 2030 ska Lund vara en klimatneutral, fossilbränslefri kommun och 2045 ska utsläppen vara nära noll. Lund ska även utveckla metoder för att generera minus-utsläpp inom sina egna gränser, såsom kolinlagring i skog, mark och våtmark. Lund har redan 2020 halverat sina utsläpp jämfört med 1990. 

Ett oberoende vetenskapligt klimatpolitiskt råd med representanter från universiteten granskar omställningen och ger rekommendationer. Detta bäddar för genomlysning och kvalitet. Lund är också pilot i ett internationellt projekt för att digitalt visualisera och utveckla klimatarbetet med hjälp av verktyget Futureproofed för att tillsammans med medborgare och samarbetsaktörer nå klimatmålen. 

Några exempel på vad Lund gör:  

Lund satsar på att göra hållbara resvanor till det enkla valet, bland annat genom gröna resplaner för företag, supercykelväg och spännande aktiviteter under skolloven som minskar behovet av att åka någon annanstans. 

Den kommunala organisationens egen verksamhet var 99 % fossilbränslefri 2020 vilket Lund vill skala upp till hela det geografiska området 2030.  

Lunds allmännyttiga bostadsbolag har i dialog med hyresgästerna i Linero, arbetat framgångsrikt med renovering och energieffektivisering med låg påverkan på hyrorna.  

På Brunnshög utvecklar kommunen världens största lågtempererade fjärrvärmenät för att kunna tillvarata restvärme från forskningsanläggningar. 

Projektet Rest till Bäst utvecklar metoder för kolsänkor i stadsplanering, såsom Biokol i parker, idrottsplaner och jordbruksmark.