Nyheter

Nytt kvarter i Luleå enligt Miljöbyggnad silver

Text: Niclas Svensson

Luleå siktar mot att bli 100 000 invånare år 2040, och som ett led i det utvecklas nu Kronandalen där det år 2030 ska bli naturnära livsmiljöer för 7000 lulebor. Och Nåiden bygg är en viktig spelare inom byggande i hela norra Sverige.

I samarbete med beställaren Lerstenen uppförs här i kvarteret Glidet 95 moderna hyresbostäder.

– Det känns förstås väldigt bra att i en expanderande tid för Luleå att också kunna bidra med ett välbehövligt tillskott av bostäder med hög kvalitet, säger Jesper Jakobsson, projektledare hos Nåiden Bygg.

Framåtandan i norrbottniska Luleå går inte ta miste på. Här sker en stark tillväxt, och dilemmat är snarast att befolkningen växer snabbare än antalet bostäder. Men genom satsningar ibland annat det tidigare militärområdet Kronandalen blir det nu välbehövliga bostäder för nya och gamla Luleåbor.

Infrastruktur på plats

Ett grundläggande problem för den växande residensstaden är att det tidigare också saknats nödvändig infrastruktur – såsom vatten- och avloppskapacitet. Här har emellertid stora investeringar gjorts och staden står redo för nya bostadsområden.

Och byggföretaget Nåiden finns med i det mesta kring byggande och boende i norr.

– Ja fantastiskt spännande och vi finns med och bygger såväl i kuststäderna Umeå, Skellefteå och Luleå. Men vi är förstås också med när Kiruna och Gällivare utvecklas, och där det som bekant sker stora utvecklingsprojekt genom att stadsdelar och centrumkärnor flyttas och får nya platser.

I Luleå har Nåiden flera projekt, och det som är aktuellt är nya kvarteret Glidet i Kronanområdet, och som planeras stå färdigt under våren-sommaren 2023. Här uppförs 95 bostäder i fem huskroppar med en genuin och trevlig innergård.

Närhet till naturen

De boende i nya kvartetet Glidet kommer att ha närhet till naturen, cykelavstånd till centrumkärnan i Luleå. Området får också ett eget stadsdelscentrum som kommer att utgöra en viktig mötesplats, och här kommer att finnas möjlighet till aktiv användning av natur, parker och torg.

– Tillsammans med beställaren Lerstenen har vi haft som mål en god arkitektonisk utformning, och försöker verkligen skapa ett ombonat bostadsområde, säger Jesper Jakobsson.

Bostäder i kvarteret Glidet uppförs enligt Miljöbyggnad silver. I det nya stadsdelscentrumet blir det livsmedelsbutik, kommersiella lokaler, trygghetsboende och bostäder. Kronandalen kommer att bli en ny stadsdel i Luleå med alla moderna kvaliteter.

Fakta:

Beställare/Byggherreombud: Lerstenen Fastighets AB

Arkitekt: a och d arkitektkontor

Byggentreprenör: Nåiden Bygg AB

 

Illustration: A&D Arkitektkontor