Nyheter

Pauligs popcornfabrik i spanska Puig-reig blir koldioxidneutral

Livsmedelsföretaget Paulig har uppnått byggnadscertifieringen Carbon Neutral® för sin popcornfabrik i spanska Puig-reig. Fabriken tillverkar mikrovågspopcorn och popcornförpackningar åt handelns egna varumärken och använder 100 procent förnybar energi. I och med certifieringen blev Puig-reig den sjätte av totalt tio Paulig-fabriker att uppnå koldioxidneutralitet.

Fabriken i Puig-reig är en del av det spanska Tex Mex- och snacksföretaget Liven, som Paulig förvärvade i början av 2022. Fabriken tillverkar mikrovågspopcorn och pappersinnerpåsar till popcornförpackningarna.

Fabriken har blivit certifierad som koldioxidneutral genom att produktionsutsläppen har minskats och oundvikliga utsläpp nu kompenseras med skogsplantering och skogsvårdsprojekt.

– Vi tillämpar en strategi där vi först fokuserar på utsläppsminskning och sedan på kompensation där utsläppsminskningarna görs genom en övergång till förnybara energikällor i den egna verksamheten. Puig-reig använder 100 procent förnybar energi i form av solel på anläggningen samt vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Därför är fabrikens CO2-utsläpp mycket låga – nära noll. De oundvikliga utsläpp som finns kvar kompenseras genom skogsplantering och skogsvårdsprogram i våra högriskområden i Sydamerika, Afrika och Sydostasien, berättar Lea Rankinen, Director of Sustainability and Public Affairs på Paulig.

Fabriken i Puig-reig har certifierats som CarbonNeutral® byggnad av Climate Impact Partners i enlighet med CarbonNeutral Protocol – det ledande globala ramverket för koldioxidneutralitet. Protokollet har öppen källkod och utvecklades för företag av företag och sammanställer ledande oberoende standarder för redovisning av växthusgaser till en praktisk guide för koldioxidneutralitet. (1)

– Vi är jätteglada över att ha fått denna certifiering. Vi har under de senaste åren arbetat hårt för att göra vår produktion mer hållbar och exempelvis investerat i egen produktion av förnybar energi. För närvarande producerar solpanelerna på anläggningen i Puig-reig cirka 30 procent av fabrikens elbehov. Som en del av Paulig kommer vi nu att fortsätta vår resa och tillsammans bygga en hållbar matkultur som är bättre för både människa och planet, säger Salvador Montagut, vd för Liven.

Liven har en av de bredaste portföljerna med Tex Mex- och snacksprodukter i Europa. Alla produkter är helt växtbaserade.

– Vi ser stor tillväxtpotential inom Tex Mex och snacks, tillsammans med våra andra huvudkategorier som är kaffe och kryddor. Paulig är redan marknadsledare i Europa för Tex Mex och våra produkter säljs i 70 länder. Med en hållbar produktion och verksamhet tillsammans med 100 procent växtbaserade produkter kommer Livens intåg både driva på vår tillväxt som ett internationellt livsmedelsföretag och bidra till våra hållbarhetsambitioner, säger Arnauld Demoulin, SVP för affärsområdet Customer Brands på Paulig. 

Alla Paulig-fabriker ska vara koldioxidneutrala senast 2023

Som en del av en ambitiös hållbarhetsstrategi har Paulig ett övergripandemål om att senast 2030 ha minskat utsläppen av växthusgaser i den egna verksamheten med 80 procent och i värdekedjan med 50 procent, jämfört med baslinjen från 2018.

Senast i februari 2022 blev Pauligs tortillafabrik i brittiska Milton Keynes certifierad enligt CarbonNeutral® som koldioxidneutral byggnad. Företagets mål är att alla Pauligs fabriker ska vara koldioxidneutrala senast 2023. Detta kommer att uppnås genom en övergång till förnybara el- och bränslekällor och förbättrad energieffektivitet.