Nyheter

Rätt stöd till företag så går omställningen till hållbar produktutveckling snabbare

Det går inte tillräckligt snabbt för företagen att ställa om till hållbar produktutveckling. Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, presenterar nya metoder och arbetssätt för att stötta detta arbete.

Matilda Watz har i sin avhandling i ämnet Strategisk hållbar utveckling undersökt hur flera svenska företag arbetar med hållbarhet i sin kravsättning samt vilka verktyg och metoder de använder. Resultatet visar att få företag använder sig av hjälpmedel i kravsättningen för sina produkter som bygger på ett strategiskt förhållningssätt till hållbarhet. Samtidigt är det svårt att prioritera hållbarhet framför andra värden i kravsättningen.

Slutsatsen är att produktutvecklande företag behöver utveckla sina förmågor att systematiskt identifiera, analysera, värdera, och integrera hållbarhetskriterier i produktkrav utifrån ett systemperspektiv.

I sin avhandling presenterar Matilda Watz nya arbetssätt och metoder för att ta fram produktspecifika hållbarhetskriterier, räkna ut ett produktkoncepts hållbarhetsvärde, skapa en gemensam förståelse för hur produktspecifika hållbarhetskriterier påverkar andra värden, samt kartläggning av viktiga faktorer som kan driva produktutvecklande företags omställning till hållbar produktutveckling.

Dessutom presenterar hon ett självvärderingsverktyg som produktutvecklande företag kan använda för att identifiera förbättringsåtgärder i produktkravsättning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 2 juni 2022
Tid: Klockan 08:30
Plats: Sal J1630 eller via Zoom.