Nyheter

Hållbarhetsarbete viktigt även under turbulenta tid

Text: Gösta Löfström

Se hållbarhet som en integrerad del i det som företaget gör. Sätt upp tydliga mål. Våga ta hjälp av extern kunskap. Och fortsätt oförtrutet att jobba med hållbarhetsfrågorna. Uppfyller man inte kraven på hållbarhet så är man i slutändan inte med i leken längre.

Det var några av de slutsatser som drogs vid Breakits och Swedbanks webinarium om ”Hållbarhetsarbete i turbulenta tider”, som hölls den 1 juni.

Paulina Modlitba var moderator och de medverkande var Sofia Wallén från Swedbank, Hugo Petit från textilföretaget Renewcell och Viktoria Karsberg från stålföretaget SSAB.

Syftet med webinariet var att verka för fortsatt hållbarhetsarbete även när priser och räntor stiger och marknaden skakar. En grundläggande tes var att det inte bara är möjligt utan också nödvändigt. Förväntningarna från olika håll minskar inte utan ökar.

– Ingen kan undgå att upptäcka den enorma kraft som ligger i hållbarhetsarbetet. Uppfyller man inte kraven så är man i slutändan inte med, sa Hugo Petit, vars företag arbetar med metoder och produktion av kläder med hjälp av återvunnen cellulosa som alternativ till bomull.

Det handlar om att man för att överleva måste leva upp till nya lagar och regler, men också om att kunder kräver hållbar verksamhet och att folk inte söker sig till och vill arbeta i företag som inte har ett tydligt hållbarhetsfokus.

– Hållbarhet är själva kärnan i vår verksamhet och ändå har vi hela tiden mycket mer att göra. Och allt måste inte hela tiden kosta pengar. I grund och botten handlar hållbarhet om ett bra sätt att utnyttja resurser. Vår produkt är inte dyrare än andra.

Hugo Petit talade om vikten av att ha en cirkulär arbetsmodell, att skapa en gemensam bas för vad man ska åstadkomma, vara tydlig i sina prioriteringar, att inte vara rädd för att ta in extern hjälp och om att följa upp att uppsatta mål nås, precis som i allt annat arbete.

Oavbrutet mot målet

Viktoria Karsberg, som berättade om SSABs arbete med att ta fram fossilfritt stål, vittnade om ett målmedvetet arbete som gett resultat mot många odds.

– Det är intressant att det som först sågs som en galen idé sedan man vågat titta på frågan resulterat i lösningar. Vi har redan produktion av fossilfritt stål om än i liten skala. Till 2030 ska hela vår produktion vara fossilfri.

– Det är viktigt med partnerskap med kunderna för att se deras önskemål och behov. Det kommer att bli svårt att inte ha tagit tag i sina hållbarhetsfrågor. De måste integreras i affärsmodellerna. Se på vad som är viktigt i din affärsmodell och ta hållbarhetsarbetet därifrån.

Sofia Wallén, som talade utifrån finansiärens synvinkel, fokuserade på de två uppgifterna att bistå med expertkompetens och att ha finansieringslösningar.

– Hållbarhet är en del av vår vardag. Företagens önskan om aktiv stöd i hållbarhetsfrågor har ökat, men bankerna matchar faktiskt inte takten på den ökande efterfrågan.

– Det är självklart att vi kan gå in när företagen är tydliga i sin resa, men det är viktigt att ha mogna processer, att man ökar den egna kompetensen kring hållbarhet och att man har tydliga mål och mätetal. Det ska finnas en tydlig plan på kort och lång sikt och ett hållbarhetsarbete som är en integrerad del i det vanliga arbetet. Vi har finansiella lösningar och vi kan hjälpa till att attrahera annat externt kapital. Våra kreditbedömningar har alltid inslag av hållbarhetsaspekter. Det finns möjligheter till fördelaktigare villkor om man har en tydlig hållbarhetsprofil.

– Håll i och håll ut i hållbarhetsarbetet även när det skakar, uppmanade Sofia Wallén.

Flera aspekter på hållbarhet

Det blott timslånga webinariet fokuserade mest på de materiella, ekologiska och ekonomiska aspekterna på hållbarhet, men berörde också de sociala, om vikten av gott ledarskap, om att även i skakiga tider fortsätta bygga kulturer som innehåller ömsesidigt respekt mellan människor, om ambitioner att ”ge tillbaka” till orter där man är verksam och så vidare.

– Det finns långsiktigt en tydlig koppling mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet. Det är en pollett som har trillat ner, konstaterade Paulina Modlitba och rundade av webinariet med konstaterandet:

– Om man känner under turbulenta tider att man vill pausa hållbarhetsarbetet eller minska det litet då har man inte riktigt sett affärsnyttan i det.

Bildtext.

Renewcell i Ortviken som samarbetar med SCA arbetar med metoder och produktion av kläder med hjälp av återvunnen cellulosa som alternativ till bomull.