Nyheter

Arwidsro var först att certifiera Miljöbyggnad iDrift nivå Guld

Efter en gedigen certifieringsprocess, genomförd i egen regi, har Arwidsro certifierat den första byggnaden i Sverige med högsta nivån, GULD, enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Fastigheten Fjällskivlingen 4, Änghagens Handelsplats i Lidköping, fick i början av oktober 2021 certifieringsbeviset efter granskning av Sweden Green Building Council (SGBC).

Miljöbyggnad iDrift är möjligt att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation och ägandetyp.

– Certifieringen är en viktig milstolpe i vårt arbete med att ställa om våra handelsfastigheter, men vi är långtifrån klara. Certifieringsarbetet har identifierat möjlig potential att utveckla handelsplatsen i hållbar riktning. Vi påbörjar nu ett förändringsarbete för att skapa bättre grönytor för ekosystemtjänster och biologisk mångfald, hållbara mobilitetslösningar och sociala ytor. Vi driver projekt i den riktningen i flera av våra handelsfastigheter, säger Maria Björkling, Affärsutvecklare & Hållbarhetsansvarig, Arwidsro.

Det här är inte första gången Arwidsro är först i certifieringssammanhang. I juni 2021 registrerade Arwidsro det första flerbostadshuset avseende tilläggscertifieringen Noll CO2.

– Det är ett viktigt signalvärde att visa att klimatneutralt byggande är möjligt även i större byggnader. Utöver NollCO2-certiferingen har vi i projektet höga ambitioner även inom social hållbarhet. Det här är bara början på vad vi planerar för. Vår gröna omställning accelererar, säger Peter Zonabend, vd, Arwidsro.

Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till netto noll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden. Certifieringen utgår från att varje skede i livscykeln direkt eller indirekt bidrar till byggnadens klimatpåverkan.