Nyheter

ECO-Asfalt minskar klimatpåverkan vid Sundsvall Logistikpark

Peab Asfalt har erhållit stort uppdrag att asfaltera ny kombiterminal vid Sundsvall Logistikpark.

– Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Sundsvall Logistikpark att minska sin klimatpåverkan med 640 ton, säger Michael Enqvist på Peab Asfalt.

Avtalet omfattar asfaltering av kombiterminal, internvägar och sidoområden om totalt 68 000 kvadratmeter samt asfaltering av ett dike om cirka 5 500 kvadratmeter. Utöver asfalteringen kommer även en yta om 2 250 kvadratmeter att beläggas med ett cementstabiliserat bärlager.

Alla asfaltlager som varierar mellan 18-23 centimeter på logistikparken kommer att läggas med ECO-Asfalt, på kombiterminalen utförs samtliga lager med PAVEBit, polymermodifierat bitumen. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan samtidigt som PAVEBit med polymermodifierat bitumen ger avsevärt bättre funktionella egenskaper. Produkten är speciellt lämpad där höga punktbelastningar uppstår såsom vid uppställningsytor, hamnar och flygplatser.

– ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält. I kombination med PAVEBit är ECO-Asfalt perfekt för ytor där man har stora påfrestningar och höga krav, säger Michael Enqvist, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Sedan lanseringen år 2015 av ECO-Asfalt har vi minskat vår klimatpåverkan med 65% och då känns det extra roligt att kunna bidra i detta projekt med ytterligare 640 ton minskade koldioxidutsläpp, fortsätter Michael.

Projektet utförs på uppdrag av Peab Anläggning med Sundsvall Logistikpark AB som slutkund. Kontraktet gäller år 2022 – 2024 och det totala ordervärdet uppgår till cirka 33 miljoner kronor.