Nyheter

Grön omställning av transportsektorn på agendan vid ministermöte

Torsdagen den 2 juni deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth i ministerrådets slutförhandlingar om EU:s klimatpaket. På agendan står förslag om hur flyget och vägtrafiken ska ställa om.

Vid torsdagens TTE-råd kommer transportministrarna bland annat att diskutera förslag om hur flygets omställning till hållbara bränslen ska kunna påskyndas.

– Kriget i Ukraina har visat att Europa måste påskynda utfasningen av olja och gas. Genom tydliga krav på inblandning av biodrivmedel i flygbränslet och skarpa mål för utbygganden av laddstolpar längs vägarna, ska vi öka takten i den gröna omställningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

På dagordningen står också ett förslag till ny EU-förordning med skarpa krav på att det ska finnas laddstolpar för eldrivna bilar och lastbilar i hela EU. Det handlar bland annat om bindande mål för medlemsstaterna att bygga ut laddinfrastruktur med hög täthet längst de stora vägnäten i Europa.