Nyheter

SLP sänker finansieringskostnader genom gröna lån

SLP har omförhandlat ca 700 mkr av befintlig låneportfölj till så kallade gröna lån. Finansieringsavtalen är baserade på att delar av SLP:s fastighetsportfölj är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver, Miljöbyggnad iDrift eller har låg energianvändning.

Genom gröna lån sänker SLP sina finansieringskostnader med mellan 5–10 punkter per år jämfört med befintliga lån.

– Grunden för omförhandlingen är att vi tagit fler steg i vårt hållbarhetsarbete genom att bland annat certifiera delar av vårt bestånd. Detta innebär att ca 20 procent av SLP:s låneportfölj är grön vilket både minskar bolagets klimatavtryck och sänker våra finansieringskostnader. Ett av målen med att börsnotera SLP var just att kunna sänka finansieringskostnaderna. Att vi kan genomföra denna framgångsrika omförhandling i nuvarande marknadsläge är glädjande för SLP”, säger Peter Strand, vd på SLP.

SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. För att uppnå ett hållbart arbetssätt har SLP fastställt hållbarhetsmål som inkluderar miljöcertifiering silver vid nyproduktion, grön el i alla fastigheter, att miljöcertifiera halva fastighetsbeståndet till och med år 2025 enligt Miljöbyggnad iDrift samt att installera solpaneler och infrastruktur för laddning av eldrivna fordon i minst fem fastigheter per år.