Nyheter

Klimatledarkommuner: ”Sju punkter som möjliggör fossilfria inköp”

”Klimatledarkommuner tipsar om de bästa sätten använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att stärka konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen.”

Det skriver Svante Axelsson Nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Peter Danielsson (M) Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad, Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, Erik Pelling (S) Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun, Anna Tenje (M) Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun, Jimmy Nordengren (C) Ordförande för kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, Örebro kommun och Effie Kourlos (C) Kommunstyrelsens ordförande, Östersunds kommun i ett inlägg i Dagens Samhälle:

”Offentliga inköp orsakade 2019 utsläpp av 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Kommunernas inköp står för ungefär hälften av utsläppen och de har som beställare en nyckelroll i färdplanernas genomförande. Fossilfritt Sverige har därför startat ett projekt där sex ”klimatledarkommuner” aktivt jobbar med att använda den offentliga upphandlingen som ett strategiskt verktyg för att stärka konkurrenskraft och minska koldioxidutsläppen.”

”Med rätt utformade klimatkrav kan kommunerna stimulera innovation, stärka företagen och skapa nya gröna jobb.”

Läs hela inlägget här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/sju-punkter-som-mojliggor-fossilfria-inkop