Nyheter

Ny rapport: Tech ökar takten i klimatomställningen

TechSverige presenterar i dag en ny rapport som belyser techbranschens dubbla roll i hållbarhetsfrågan; dels arbetet med att minska sin egen klimatpåverkan, dels möjligheten att bidra till en hållbar omställning av samhället i stort.

Idag släpper TechSverige en ny rapport som belyser dessa två aspekter av techbranschens roll i hållbarhetsfrågan. Dessutom presenteras nio konkreta policyförslag som ökar branschens bidrag till ett klimatsmart samhälle.

 – Techbranschen har en fantastisk potential att bidra till klimatfrågan, med digital teknik så som uppkoppplade saker, artificiell intelligens och 5G. Tekniken finns redan och många lösningar kan skalas upp både nationellt och globalt så att vi får en snabb och radikal minskning av växthusgaserna, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.

Uppskattningsvis kan de globala utsläppen minska med 15 procent med hjälp av digital teknik och indirekt kan tekniken bidra till ytterligare 35 procents minskning, visar studier från klimatinitiativet Exponential Roadmap.

– Mitt budskap till alla som nu har samlats på klimattoppmötet Stockholm+50 är att vi i ännu högre grad kan dra nytta av de möjligheter tekniken erbjuder. Techbranschen ökar tempot i sitt eget hållbarhetsarbete och erbjuder lösningar för andra att minska sitt klimatavtryck. Nu handlar det om att tillsammans öka användningen av digitala tekniker på bred front för att vi ska få ett hållbart samhälle, fortsätter Åsa Zetterberg.

Techsektorn bidrar till FN:s klimatmål

I den första delen av rapporten har TechSverige sammanställt branschens största hållbarhetsutmaningar och arbetet med att hantera dem.

Företagen i techbranschen arbetar allt mer aktivt med att minska sina egna utsläpp lokalt. Utmaningen framåt handlar om att få kontroll över utsläppen i de globala leveranskedjorna. Vidare pågår en övergång till mer cirkulära produkter och affärsmodeller med ökad grad av återvinning och återanvändning, vilket har stor potential att minska klimatpåverkan. Att minska klimatavtrycket av ökade datamängder och att fasa ut icke önskvärda kemikalier, är andra utmaningar branschen arbetar med.

Men techbranschens största bidrag till klimatomställningen ligger inte i den egna verksamheten utan i dess unika möjlighet att bidra till att andra branschers – och hela samhällets – omställning mot hållbara flöden och minskade koldioxidutsläpp. Detta belyser TechSverige i den andra delen av rapporten.

Uppskattningsvis kan 70 procent av FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Parisavtalets Agenda 2030 mötas med hjälp av existerande teknik och tillämpade tekniska lösningar baserade på AI, IoT och robotteknik, enligt World Economic Forum.

I rapporten beskrivs hur flera av TechSveriges medlemsföretag, tillsammans med partners, har tagit fram digitala lösningar som minskar utsläppen i flera sektorer och som kan skalas upp både nationellt och globalt.

Bland exemplen finns blockkedjeteknik som minskar utsläppen i livsmedelskedjor och 3D-modellering som minskar utsläppen i byggsektorn.

– Den digitala och den gröna omställningen hör ihop och är beroende av varandra. Med vår rapport vill visa på de stora möjligheter som digitalisering innebär för vår förmåga att ställa om till ett mer hållbart samhället, avslutar Åsa Zetterberg.

Läs och ladda ner rapporten:

Hållbar tech & Tech för klimatet

PÅ bilden: Åsa Zetterberg