Nyheter

Nytt sortiment av kylmaskiner för hållbara datacenter

Schneider Electric lanserar ett nytt sortiment av Uniflair™ Chillers för stora datacenter. Kylmaskinerna har inverterstyrda skruvkompressorer och erbjuder ett sätt att lösa utmaningen med att kyla framtidens datacenter på ett effektivt, precist och konfigurerbart sätt.

De extra stora luftkylda kylaggregaten ger ökad kylningskapacitet med lägre energianvändning, vilket innebär hög energieffektivitet under olika miljöförhållanden. Uniflair Chillers med skruvkompressorer är en av de första lösningarna som utnyttjar köldmedium som har låg påverkan på den globala uppvärmningen (GWP).

– Det senaste sortimentet inom Uniflair Chillers har helt och hållet utformats med hållbarhet i åtanke och ger företag en enastående energieffektivitet och tillförlitlighet, även under krävande förhållanden, säger Pankaj Pathak, Director Cooling, Secure Power på Schneider Electric. Genom att använda hållbara köldmedium och minska energianvändningen så kan man stärka kundernas anpassningsförmåga och flexibilitet.

Kylning av datacenter för ökad hållbarhet och motståndskraft

Schneider Electrics senaste Uniflair-kylare på 300–2200 kW introducerar stora förbättringar för en högeffektiv och tillförlitlig kylning av datacentertillämpningar samtidigt som den nuvarande plattformen förbättras med nya storlekar och konfigurationer.

Några fördelar med Uniflair Chillers:

De erbjuder modulär konfiguration och är paketerade för att förenkla och påskynda installation och utformning.

De integrerar ett system för fri kylning som utnyttjar utomhusluften för att tillhandahålla kylning, vilket i sin tur minimerar energianvändningen utan att påverka enhetens storlek.

De minimerar den årliga energianvändningen, vilket förbättrar TCO (Total Cost of Ownership).

De uppnår +2MW med hög vattentemperatur, vilket ökar enhetens kylkapacitet med mindre klimatpåverkan.

För mer information om Uniflair Chillers och de nya modellerna av de extra stora luftkylda aggregaten (XRAC/XRAF), se produktspecifikationerna:

här.

iMasons klimatavtal främjar hållbarhet

Schneider Electric är även en av grundarna till Infrastructure Masons Climate Accord. Infrastructure Masons (iMasons) är en ideell yrkesorganisation som i ett historiskt samarbete med över 50 företag (däribland AWS, Microsoft och Google) arbetar för att minska koldioxidutsläppen från material, produkter och energianvändning som härstammar från den digitala infrastrukturen. Uppdraget är att standardisera den globala redovisningen av koldioxidutsläpp från digital infrastruktur och att driva branschen mot koldioxidneutralitet.

För mer information om Schneider Electrics vision att nå en värld med nettonollutsläpp:

klicka här.