Nyheter

Nytt samarbete för ökad hållbarhet

Beijer har som alla inom handelsbranschen varor kvar på hyllorna som inte säljs slut. Det kommer Beijer nu jobba mer aktivt med att förhindra och har som första aktör i Sverige ingått avtal med plattformen för överskottsvaror-Tørn.

– Det diskuteras mycket cirkulär ekonomi i byggbranschen för tillfället, men då ofta i samband med återvinning och återbrukat byggmaterial. Det är en fantastiskt spännande utveckling, men samtidigt måste vi se till att alla nya varor som produceras också tas i bruk. På Beijer har vi ett uttalat mål att vara branschens nummer 1 inom hållbarhet. Om vi ska lyckas med det kan vi inte stå för att oanvända varor slängs utan måste börja på avfallstrappans första steg och minimera uppkomsten av avfall, säger Alexandra Rosenqvist, Miljö-och Hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial.

– Överskottsvaror behöver extra sälj- och marknadsföringsinsatser för att nå många fler kunder än vad ett byggvaruhus själva har tillgång till. Det är inte rimligt att butiker lägger mycket av sina värdefulla insatser på överskottsvaror som de hellre borde lägga på sin kärnverksamhet. Tørn samlar överskottsvaror från alla butiker på ett ställe och gör det lätt tillgängligt för försäljning till kunder över hela landet. Dessutom utvecklar man en plattform som gör det enkelt för säljande butik att publicera varor. I Tørns tjänst ingår marknadsföring, frakt, betalningsmetoder och kundsupport. Vi är verkligen glada över att ha Beijer Byggmaterial som den första kedja som skriver avtal med Tørn i Sverige och att de ser värdet i ett samarbete med oss, säger Anjali Bhatnagar grundare och VD i Tørn.

Bättre för miljön – och för resultatet

Nu har Beijer Byggmaterial angripit problemet och när Tørn, marknadsplatsen för överskottsvaror, lanserades i Sverige i februari i år var det uteslutande med varor från Beijers butiker. Att sälja överskottsvarorna frigör enligt Alexandra både rörelsekapital och lagerutrymme, så att det mest hållbara valet också är det mest ekonomiskt lönsamma.

Alexandra är inte rädd för att kollegor i  branschen ska upptäcka marknadsplatsen och börja sälja sina överskottsvaror på samma ställe.

– Som så mycket annat när det gäller hållbarhet är det här inte ett problem en spelare kan lösa ensam. Samarbete är nyckeln. Om vi verkligen ska få fart på försäljningen av våra överskottsvaror är vi beroende av att andra byggvarukedjor gör detsamma. Först då blir utbudet tillräckligt stort för att konsumenterna ska hitta det de behöver. Tillsammans kan vi lösa ett problem alla i branschen har, avslutar Alexandra.