Nyheter

Dagsljus: strategisk rådgivning och analys

ACC har ett av Sveriges bästa team inom området Dagsljus. ACC:s toppexpert Paul Rogers har haft en nyckelroll i att utveckla och ta fram nya riktlinjer för Sweden Green Building Council samt är deras sakkunniga angående dagsljusfrågor. Han är också sakkunnig för Svanen miljömärkning.

Paul Rogers har varit delaktig i National Review Board CEN European daylight standard 17037:2018 och är huvudförfattare till rapporterna ”Moderniserad dagsljusstandard / SBUF” och Förstudie Dagsljusstandard / En genomgång av svenska dagsljuskrav SBUF”. I och med hans specialistkunskap, en av få i Sverige, är Paul en flitigt anlitad föredragshållare i näringslivet samt föreläser på bland annat KTH.

I Boverket och Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Om arbetsplatsens utformning” AFS 2020:1 har behovet av dagsljus äntligen fått ökat fokus. I Sverige utgår ofta beställaren från BBR eller någon certifiering där det krävs en miniminivå dagsljus i varje vistelserum. ACC har dock märkt en ökad nyfikenhet och förståelse. Exempelvis för kontorsfastigheter där man nu alltmer utgår från människans behov och beteenden.

I uppdragen har ACC en styrka av samlad In House-kompetens från ingenjörer till arkitekter, projektledare och strategiska rådgivare. ACC är ofta rådgivare åt arkitektbyråer, fastighetsutvecklare, entreprenörer och kommuner, i byggnationers olika faser.