Nyheter

CEEQUAL – för ansvarsfullt infrastrukturbyggen

Neutrala och opartiska certifikat och klassificeringssystem kommer att ge större insyn i byggprojektens hållbarhetsarbete och ansvarsskyldighet. Inom infrastruktursektorn är ett av de viktigaste systemen CEEQUAL. Hur tillämpas det i praktiken?

Kundernas krav på hållbarhet och ansvar ökar i alla branscher. Investerare är också mer intresserade av ansvarsfrågor. För investerare och andra intressenter, inom byggbranschen, räcker det inte längre att bara uppfylla de lagliga kraven.

– Byggföretag måste kunna presentera och genomföra övertygande planer och åtgärder inom alla ansvarsområden, säger Mia Ranta-aho, Head of Sustainability på YIT. Ett sätt att öka fokus på hållbarhet i byggprojekt är genom olika certifikat och klassificeringssystem utfärdade av neutrala och opartiska tredje parter. Inom infrastruktursektorn är ett av de viktigaste systemen CEEQUAL. Det är ett internationellt klassificeringssystem för hållbar utveckling, som bland annat syftar till att öka jämförbarheten mellan olika projekt. 

– CEEQUAL tar hänsyn till ett stort antal aspekter i varje steg i ett infrastrukturprojekt, från strategiska riktlinjer och planering till praktiskt genomförande och kommunikation. Det är som ett externt bevis som visar kunden att infrastrukturprojektet byggs i enlighet med vissa hållbarhetskrav. Även om det ännu inte har etablerat sig fullt ut tycker jag det är ett mycket välkommet tillskott. Ett infrastrukturprojekt behöver andra kriterier att stödja sitt CSR-arbete på än till exempel ett kontorsbyggnadsprojekt, säger Ranta-aho. 

På bilden: Mia Ranta-aho är Head of Sustainability på YIT