Nyheter

Folkhem Svanenmärker – möjlighet till gröna bolån

Alla som har eller ska flytta in i bostäder med Svanenmärkning kan ansöka om ett grönt bolån och få rabatt på räntan.

Erbjudandet kan se lite olika ut beroende på bank, men vanligast är att huset ska vara Svanenmärkt eller att det är ett boende som är klassat i Boverkets energiklassificering A eller B. Hos vissa banker gäller erbjudandet även om byggnaden är en guld- eller silvercertifierad Miljöbyggnad, enligt SGBC, och somliga banker erbjuder också rabatt på bolånet om man bor i ett passivhus.

Folkhem har tagit ett strategiskt affärsbeslut att enbart bygga i trä och således tagit ståndpunkt i miljö- & klimatfrågor. Att Svanenmärka företagets projekt framledes är en viktig del av detta.

Dock är det viktigt att poängtera är att energianvändning inte är den enda viktiga aspekten ur ett miljöperspektiv utan även saker som byggmaterial är viktigt att ta hänsyn till, vilket Svanenmärkningen blir en garant för.

Folkhem hoppas att detta kommer bli en större motivation för konsumenter att aktivt välja Svanenmärkta bostäder.