Nyheter

Ljuskonstverk i Uppsala

Kungspassagen är ett nybyggt kontorshus på Kungsgatan 36 i Uppsala. Till hyresgästerna hör Bjerking som flyttar sitt Uppsalakontor till de översta tre våningarna.

Kungspassagen byggs med hyresgästernas välmående i fokus, men byggherren Castellum vill även bidra med något som alla i Uppsala kan ta del av. Förutom ökad trygghet för människor som rör sig i centrum när det är mörkt, bidrar verket till utsmyckningen runt den nya fastigheten. På sikt blir själva passagen den naturliga vägen till från och till Centralstationen – inte minst då S:t Persgatan ska grävas ned.

Kungspassagen byggs i enlighet med WELL Building Standard, en certifiering där människans välmående sätts i första rummet. Konstnärlig utsmyckning ingår i certifieringen. Byggherren valde att placera ljuskonstverket i passagen mellan den äldre och den nya byggnaden som är tillgänglig för alla.

En särskild poäng med detta verk är att ljuset kan ändra skepnad med till exempel olika färger och mönster anpassat till olika teman och högtider under året, som exempelvis flaggdagar, Valborgsfirande, Pride och då Sirius blir svenska mästare. Redan nu har man programmerat in ett antal teman över året där ljuset anpassats. Ljuset samspelar också med ytskiktet på marken, en schackmönstrad yta, som ihop med ljusbågarna ska föra tankarna till en kunglig passage.

På bilden: Ljusverket är en konstnärlig utsmyckning av ljuskonstnären Svante Petersson på Bjerking.