Nyheter

Miljöbyggnad iDrift och NollCO2 godkänns av GRESB

Sweden Green Building Councils (SGBC) egenutvecklade certifieringar Miljöbyggnad iDrift och NollCO2 har nu genomgått en godkänd granskning av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) med resultatet “Full point certification”.

Certifieringarna listas i den senaste utgåvan av GRESB 2022 Assessment som publicerades 1 april 2022. Det så kallade “GRESB-indexet” tas fram av nederländska GRESB och används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar i omställningen till en mer hållbar samhällsbyggnadssektor. Byggnadscertifieringar ingår som en indikator under GRESB:s utvärdering av prestanda.

– Det här är ett bevis på att våra certifieringssystem är viktiga verktyg i den hållbara samhällsutvecklingen. Ett godkännande av GRESB är en validering av systemet både för användaren, som vill säkerställa att byggnader uppfyller framtidens krav på hållbarhet, samt ur ett investerarperspektiv, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

Miljöbyggnad iDrift lanserades i juni 2020 och är ett av SGBC:s senast utvecklade certifieringar. Det vänder sig till fastighetsägare och förvaltare av befintliga byggnader, där SGBC just nu ser ett ökat intresse för att miljöcertifiera. Idag står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och dess aktörer har en stor roll i att säkra samhällets klimatomställning. En av de stora utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av Sveriges byggnader förväntas stå kvar år 2050.

Även SGBC:s egenutvecklade system NollCO2 har godkänts av GRESB under 2022. NollCO2 är en tilläggscertifiering för byggnader som redan har Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen och syftar till att uppnå netto noll-klimatpåverkan under en byggnads hela livscykel. Systemet har vuxit fram och utvecklats parallellt med EU:s arbete med taxonomin.

– Vi är jätteglada även för NollCO2s internationella erkännande som ‘Full point certification’ och vi jobbar nu vidare med internationella standarder och EU:s lagar och strategier som bas för NollCO2:s beräkningar, säger Pia Stoll, teknikansvarig NollCO2.

Tidigare har också SGBC:s certifiering Miljöbyggnad samt BREEAM och LEED genomgått godkänd granskning av GRESB