Nyheter

Återvinningstjänst gör Göteborgs nya landmärke ännu grönare

Kvarteret Platinan i Göteborg har färdigställts och inflyttning pågår. Byggnaden rymmer 60 000 kvadratmeter kontor, mötesplatser och hotell på 18 våningar och certifieras enligt LEED Platinum. Hotellet Scandic Göteborg Central invigs i byggnaden den 12 juni. Ecophons undertak och återvinningstjänst har hjälpt till att lösa utmaningar med inomhusklimat och resursanvändning.

Platinan är ett nytt landmärke i Göteborg och en del av Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Byggnaden ligger bredvid nya Hisingsbron i Lilla Bommen och rymmer kontor, coworking-ytor, hotell och restauranger. Inflyttning till kontoren är i full gång. Hotellet Scandic Göteborg Central öppnar i byggnaden i juni, med 451 rum och 15 konferensrum.

– Intresset för Platinan har varit enormt. Det är ett kvitto på potentialen för Lilla Bommen som läge, men också hög efterfrågan på flexibla och energieffektiva kontor. Vi ser fram emot att se fastigheten fyllas med liv, som en samlingsplats för spännande och annorlunda möten, säger Stefan Eriksson, projektchef på Vasakronan.

Bakom bygget står ett brett samarbete med Vasakronan som byggherre och Peab som huvudentreprenör. Byggnaden har en visuellt slående arkitektur med transparent fasad och vertikal grönska. Smarta klimatsystem och optimerad utformning av undertaken har bidragit till att skapa god energiprestanda och ett bra inomhusklimat.

Platinan certifieras enligt LEED Platinum, den högsta möjliga nivån av LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Miljöcertifieringen är internationell och innebär minskad användning av resurser som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial.

Ecophon har levererat flera undertakslösningar för att möta byggets olika behov, både vad gäller krav på god akustik och hållbara materialval. Peab och undertaksentrepenören Nordisol Akustik valde tidigt att använda Ecophons återvinningstjänst SoundCircularity för att uppnå klimatbesparingar.

– Platinan är ett kvitto på hur hållbara beslut tidigt i projektet bidrar till att minska en byggnads klimatpåverkan, både under byggskedet och för byggnadens hela livscykel. Vi ser det som ett ansvar för oss som leverantör att erbjuda lösningar för återvinning, säger Erika Edlund, teamleader på Ecophons tekniska support.

SoundCircularity är en del av Ecophons satsning på att hjälpa byggbranschen i Sverige att ställa om till mer cirkulära materialflöden. Säckarna som användes under bygget av Platinan fylldes totalt med 4,5 ton spill av glasull. Ecophons logistikpartner hämtade upp och transporterade bort materialet för återvinning till nytt byggmaterial, i stället för att läggas på deponi. Användningen av SoundCircularity innebar därmed en klimatbesparing på 2160 kg koldioxid, enligt en certifierad LCA-kalkylering.

Läs mer om SoundCircularity och hur Ecophon arbetar för en hållbar och cirkulär byggbransch här:

www.ecophon.se/SoundCircularity