Nyheter

Eva Nordström utsedd till samordnare för hållbart samhällsbyggande i norr

I Norrbotten och Västerbotten pågår en kraftig industriell expansion som är kopplad till fossilfri utveckling och elektrifiering. Expansionen kommer att skapa många arbetstillfällen och en stor efterfrågan på bostäder i de nordligaste länen.

– Vi har sedan flera år tillbaka en överhettad bostadsmarknad uppe hos oss i Malmfälten på grund av företagens expansion. Bostadsutvecklingen har inte hållit samma takt som företagen vilket skapat ett efterfrågeöverskott som drivit prisutvecklingen, säger Sandra Apelquist, franchisetagare för HusmanHagberg i Gällivare och Kiruna.

– Nu finns satsningar på över 400 miljarder beslutade för grön omställning med ny teknik i Malmfälten, vilket beräknas ge ca 4 000 arbetstillfällen per år i Gällivare under lång tid framöver. Det är en otrolig samhällsomvandling på en ort som idag har 17 000 invånare, säger Sandra.

Även Emelie Edergard, som driver HusmanHagberg i Skellefteå känner igen situationen.

– Skellefteås bostadsmarknad har varit glödhet under flera år. De senaste tio åren har priserna ökat uppåt 200%, vilket drivs av stora företagsetableringar som exempelvis Northvolt. Stora etableringar påverkar orter som Skellefteå extremt mycket och det behövs verkligen en struktur för att expansionen ska bli hållbar för både ortsbor och inflyttad arbetskraft, säger Emelie.

Sedan december 2020 har regeringen tillsatt en samordnare för frågor om samhällsomställning vid företagsetableringar. Nu kompletterar man detta med en samordnare med uppdrag att främja koordinering av statliga insatser för hållbart samhällsbyggande och god livsmiljö i Norrbottens och Västerbottens län.

Till tjänsten som samordnare har man utsett Eva Nordström, som bland annat är f d VD för SKB. Eva var även regeringens utredare av startlån för förstagångsköpare, vars utredning presenterades i slutet av mars. Dessutom sitter hon numer i fastighetsmäklarkedjan HusmanHagbergs koncernbolags styrelse.

– Att få frågan om att bidra till den samhällsomvandling som sker i norra Sverige känns både roligt, hedrande och utmanande. Ett hållbart samhällsbyggande och bostadsfrågorna ligger mig, sedan lång tid tillbaka, mycket varmt om hjärtat, säger Eva Nordström.

– Det är väldigt glädjande att man nu från statligt håll tar ansvar för att det ska bli en hållbar utveckling för norra Sverige via en långsiktig strategi. Att det dessutom är Eva Nordström, som själv kommer från Norrbotten och har ett stort kunnande kring boendefrågor inom många segment är extra glädjande, avslutar Sandra Apelquist och får medhåll av Emelie Edergard.