Nyheter

Hållbarhetssatsning – stor utmaning för färg- och limbranschen

TEXT: MARTINA NYHLIN

Alla företag i EU kommer att påverkas av EU’s ”Green Deal”, som ska säkerställa att Europa blir den första klimatneutrala världsdelen 2050. Men för färg- och limbranschen kommer förändringarna sannolikt bli extra utmanande.

– Vi kan inte idag säga exakt vad Green Deal kommer att innebära, mycket är fortfarande under förhandling. Men vi vet att det kommer att innebära stora förändringar för vår bransch, säger Emma Jansson, projektledare på Sveriges Färg- och Limföretagare – SVEFF.

EU’s gröna giv innebär en flodvåg av nya regleringar på en rad olika områden, med syfte att styra mot den gröna omställningen. Förändringarna som kommer i och med given kan bli att råvaror som branschen använder behöver fasas ut i allt större och snabbare takt och regler som innebär mer byråkrati och administration. Kommunikationsarbetet kring hållbarhet kommer att stramas upp och Ekodesignförordningen riskerar att ge mycket detaljstyrning av hur en färg ska formuleras.

– Vår allra första utmaning blir att bara hålla koll på allt som komma skall, för det är så många saker som presenteras, en härva av lagstiftningsförslag. Sen framöver blir det en utmaning att hantera administrationen och bibehålla konkurrenskraften, särskilt för små företag, säger Emma Jansson.

SVEFF företräder många små och medelstora företag som själva kan ha svårt att avsätta resurser för att läsa in sig på allt det nya och har därför samlat kunskap om frågan åt sina medlemmar.

– Många av våra medlemmar är nog ganska överväldigade över allt de måste hantera just nu. Det här är ju inte den enda utmaningen som företag ställs inför nu, de har också problem med råvarutillgång och annat som händer i Europa. Det är en tuff tid, säger Emma Jansson.

Hållbar färg

Byggbranschen i Sverige har länge jobbat med kemikaliefrågor och är en föregångare inom att kontrollera risker och ställa krav på utbildningar som inte finns på motsvarande sätt i andra länder.

– De nya initiativen innebär dock en stark vilja från EU-kommissionen att centralstyra mer på detaljnivå. Om byråkrater sätter för snäva ramar för vad som är en hållbar produkt riskerar det att bli kontraproduktivt, säger Emma Jansson.

Som exempel nämner hon frågan om vad som är en hållbar färg.

– Vi har ett klimat och byggtraditioner som skiljer sig från andra delar av Europa. Med en alltför snäv definition av vad en hållbar färg är riskerar vi att fasa ut produkttyper i onödan. Rätt genomförd målning kan bidra till ökad livslängd av material och ytor samtidigt som klimatpåverkan från färg utgör en liten andel av byggsektorns totala klimatpåverkan. Det är aspekter som inte riktigt tas hänsyn till i Green Deal, säger hon.

Men det är samtidigt inte helt fel med ett försök att skapa någon sorts gemensamt system för hela EU, tycker Emma Jansson.

– Det finns såklart hållbarhetsfrågor där det är positivt om EU har gemensamma krav i stället för att respektive medlemsland ska uppfinna sin egen version och att man då ska behöva uppfylla krav i alla olika medlemsländer. Exempelvis kemikaliekrav och hur man ska beskriva produkters klimatavtryck. Så på så sätt är det positivt att det blir en harmonisering, säger hon.

Detta påverkar svenska färg- och limfabrikanter:

Zero Pollution Action Plan

Nollföroreningsvisionen för 2050 som ska se till att luft-, vatten- och markföroreningarna ska minskas till nivåer som inte längre skadar varken hälsa eller ekosystem.

Chemicals Strategy for Sustainability

Det initiativ som sannolikt kommer att vara av störst betydelse för färg- och limindustrin. Inkluderar omfattande revideringar av Reach och CLP samt andra regelverk.

Circular Economy Action Plan

Innefattar översyn av Byggproduktförordningen och Industriutsläppsdirektivet för att få in styrmedel mot ökad cirkularitet.

Sustainable Products Initiative

Kommissionen vill föreslå att införa kriterier för kemikalier.

Green Claims Initiative

Ska harmonisera metoder och märkningar som beskriver en produkts hållbarhetsprofil i hela produktens livscykel.

Taxonomy for Sustainable Finance

Klassificeringssystem för alla verksamheter inom EU och i vilken grad de ska anses vara miljömässigt hållbara.