Nyheter

Sustainable Business & Leadership – Ny utbildning som säkrar hållbara affärer

Det pågår en bred omställning mot hållbarhet inom Sydsveriges expanderande företagsvärld. Nu inleder Sydsvenska handelskammaren och IHM Business School ett utbildningssamarbete riktat till vd:ar och ledningsgrupper i regionen – för att möta det snabbväxande behovet av förståelse för hållbar verksamhetsutveckling.

– Inget företag kommer undan hållbarhetsfrågan som nu genomsyrar samhället och världen, ändå finns det ett kunskapsgap om hur man omsätter hållbarhet i praktiken. Det kan gälla allt från strategi, prioriteringar, till implementeringar och uppföljning. Med den här utbildningen vill vi säkra så att hållbarhetsarbetet omfamnas på ledningsnivå och sedan integreras i hela bolaget, säger Elisabeth Axelson, hållbarhetsstrateg vid Sydsvenska Handelskammaren.

Utbildningen kommer gå under namnet Sustainable Business & Leadership. Bakom satsningen står Sydsvenska Handelskammaren och IHM Business School, som tillsammans har en lång historia av nära utbildningssamarbeten till förmån för Sydsveriges företag.

Annelie Nordström, affärsutvecklare vid IHM Business School och samordnare av Sustainable Business & Leadership, tror att de två organisationernas nära relation till företagen – och dess utmaningar, kommer bli avgörande för utbildningarnas resultat.

– Sydsvenska Handelskammarens och IHM:s mål är de samma, att skapa ett mer hållbart svenskt näringsliv och vi gör det på liknande sätt, genom att kommunicera direkt med företagen och utforma lösningar utifrån hur deras verklighet faktiskt ser ut. Det är alltså utifrån företagens synvinkel på hållbarhet vi har skapat den här utbildningen, säger hon.

Hur stora utmaningar har Sydsveriges företag kring hållbarhetsfrågan?

– Vi märker att tron lever kvar på att hållbarhetsarbete kan läggas på en speciell avdelning eller styras utifrån en specifik person. Så fungerar inte effektivt arbete när det kommer till hållbarhet – det måste i stället processas ut på alla nivåer, och för det krävs förståelse för komplexiteten kring hållbarhet och förändringsarbete.

Utbildningen kommer handledas av Patrik Andersson, meriterad organisationskonsult och styrelseordförande för Social Venture Network. Första starten planeras i höst i Sydsvenska Handelskammarens lokaler i Malmö Börshus och studieomfattningen är satt till fyra heldagar.

Anmälan sker löpande.