Nyheter

Första spadtag för The Loop i Lund

Fredag 17 juni håller Skanska i samarbete med Vectura, Science Village Scandinavia och Altitude Meetings en spadtagsceremoni för The Loop i Lund, en ny kontors- och evenemangsbyggnad centralt i expansiva Science Village som kommer att ligga i framkant vad gäller hållbarhet.

The Loop, som utvecklats av Skanska Sverige, blir en kontorsbyggnad med sex våningsplan och en uthyrningsbar yta på cirka 10 500 kvadratmeter. Utöver kontor innehåller fastigheten en restaurang och en konsert- och evenemangssal som kan göras om till mässhall. Beläget mellan de världsunika forskningsanläggningarna ESS och Max IV, i hjärtat av expansiva Science Village i Lund, blir kontoret en ny kreativ mötesplats för forskare, entreprenörer och studenter.

The Loop blir ett Netto noll-energihus, vilket innebär att fastigheten producerar lika mycket energi som den använder på årsbasis. Bland annat kommer taket att förses med en omfattande solcellsanläggning och byggnaden kommer att värmas upp av ett fjärrvärmesystem som nyttjar spillvärme från närliggande forskningsanläggningar.