Nyheter

Klimatsmart logistik- och teknikpark kan skapa 5 000–7 000 nya arbetstillfällen

Enköpings kommun har gett ett positivt planbesked för en 200 hektar stor klimatsmart logistik- och teknikpark. Parken kan skapa 5000–7000 nya arbetstillfällen i kommunen och är en satsning med fokus på hållbarhet och innovation.– Enköping satsar på framtiden och vi vill vara ett nav för hållbarhet och innovation i Sverige. Enköpings kommun växer och därför känns det både roligt och viktigt att etablera en omfattande hållbarhetssatsning i kommunen som går i led med våra klimatmål, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.Satsningen på logistik och industri inkluderar en unik teknik- och innovationsmiljö som kommer att etableras i hjärtat av Mälardalen och utvecklas tillsammans med Aros Property Development. Parken kommer också innebära test- och utvecklingsmöjligheter för framtidens fordon och transporter.– En innovativ teknikpark i ett strategiskt läge i Enköping ligger helt i linje med våra mål. Det finns en stor efterfrågan på verksamhets- och logistiketableringar i Enköping. Det här är ett viktigt steg i att möta upp den efterfrågan och sätta Enköping på kartan, säger Anna Holmström, näringslivschef på Enköpings kommun.Enköpings kommun kommer tillsammans med Aros Park och övriga markägare att ta sig an detaljplaneprocessen. Parterna ska gemensamt medverka till att förstärka Enköpings klimatarbete och samver­kansmodell för stadsutveckling. – Logistik- och teknikparken kommer att kunna möta befint­lig och kommande efterfrågan på verksamhets- och logistiketableringar på en Sveriges mest attraktiva geografiska lägen i Enköping. Dessutom kommer den att möjliggöra 5 000-7 000 nya arbetstillfällen för Enköping, säger Benny Thögersen, managing partner för Aros Property Development.