Nyheter

Helsingborg tar initiativ till Helsingborgsdeklarationen – logistiksektorns motsvarighet till Parisavtalet

Helsingborg är en av Europas mest innovativa och klimatsmarta städer. Nu tar staden tillsammans med företrädare för logistikkedjan initiativ till Helsingborgsdeklarationen, logistiksektorns motsvarighet till Parisavtalet med sikte på klimatneutralitet år 2030.

– Vi ska vara Europas mest hållbara och snabbrörliga logistiknav. Helsingborgsdeklarationen är svaret på hur vi når dit, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Helsingborg är utsedd till en av Europas mest innovativa och klimatsmarta städer och har Sveriges bästa logistikläge, enligt Intelligent Logistiks senaste ranking. Nu tar staden nästa steg på resan mot målet att vara Europas mest hållbara och snabbrörliga logistiknav.

På tisdagen, på H22 Arena under H22 City Expo, signerar ledande företrädare för logistikkedjan Helsingborgsdeklarationen, logistiksektorns motsvarighet till Parisavtalet med sikte på att uppnå klimatneutralitet år 2030.

– Det här är en milstolpe för logistiksektorns hållbarhetsarbete. För första gången enas nu företrädare för hela kedjan om gemensamma mål och riktlinjer med sikte på att uppnå klimatneutralitet år 2030. Det är historiskt, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och initiativtagare till Helsingborgsdeklarationen.

Tunga aktörer som från start ansluter sig till deklarationen är bland andra Scania, Volvo Truck Center, Postnord TPL, Schenker, Peab, Catena, Skanska, Johnson & Johnson, Börje Jönsson Åkeri, Helsingborgs hamn och Frigoscandia.

– Det är självklart att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för klimatet. Jag hoppas och tror att Helsingborgsdeklarationen kommer att skapa större möjligheter att samarbeta med fler aktörer i logistikkedjan för att tillsammans klara klimatomställningen, säger Ulf Jönsson, vd för Börje Jönsson Åkeri AB.

Samtliga aktörer som ansluter sig har en tydlig ambition att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet år 2030. För att nå dit krävs samverkan mellan olika branscher, sektorer och organisationer.

– Vi och andra företag gör redan mycket för att skapa en klimatsmart och hållbar logistikkedja. Men det sker på var sitt håll och behovet av samordning och gemensamma åtaganden är stort. Där kommer Helsingborgsdeklarationen att spela en viktig roll framöver, säger Håkan Lindberg, Area Manager på PostNord TPL.

Fakta: Helsingborgsdeklarationen

Helsingborgsdeklarationen är en överenskommelse som samlar hela logistikkedjan och som sätter ramarna för sektorns gemensamma klimatarbete. Alla som ansluter sig har ambitionen att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet 2030.

Områdena som berörs av deklarationen är:

Fossilfri energi

Smart, samlastad och effektiv logistik

Teknik och infrastruktur

Förpackningslogistik

Cirkularitet, återbruk, återvinning