Nyheter

Träbyggande ska bidra till att göra Amsterdams hamn till Europas cirkulära knutpunkt

Amsterdams hamn ska bli Europas viktigaste och cirkulära knutpunkt. Nautiska samordningscentret som byggts i hamnen återspeglar ambitionen då hela konstruktionen – väggar, golv och tak är byggd med Metsä Woods träprodukter Kerto LVL. Byggnaden, som fått BREAAM Excellent-certifiering och har ett lågt koldioxidavtryck, är helt cirkulär då den kan nedmonteras och återuppbyggas igen. 

Den cirkulära ekonomin är ett fokusområde i Amsterdams hamns strategi. Målet är att bli den viktigaste ekonomiska och cirkulära knutpunkten i Europa. Amsterdams hamns ekosystem samlar alla typer av företag som jobbar med allt från avfall, råvaror och hamnlogistik till olika typer av demoanläggningar och innovativa företag inom cirkulär ekonomi.

– I hamnar ser man traditionellt många stål- och betongbyggnader, men Nautiska samordningscentret är ett utmärkt exempel på att det går att bygga med hållbara träkonstruktioner även i hamnar, vilket svenska hamnar borde inspireras av, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood Sverige.

Alla golv-, vägg- och takelement i Nautiska samordningscentret prefabricerades av Dupac, en belgisk tillverkare av träelement, och levererades till byggplatsen redo för montering. För golv- och takkonstruktionen användes 350 mm och 230 mm höga Kerto-Ripa element. I dessa prefabricerade element arbetar balkar med  över- och underkantskivorna  tillsammans  genom strukturellt limmade skarvar. De flesta golvelementen har en spännvidd på cirka 7,5 meter.

– Kerto LVL är en mycket materialeffektiv och hållbar produkt. Förutom dess förmåga att lagra kol innebär den höga hållfastheten och slankheten hos Kerto LVL att man behöver mindre volym än med många andra trämaterial. Att använda Kerto LVL gör också vår produktion av träelement effektiv och enkel, säger Marc Cuyvers, vd på Dupac.

Byggmaterialen som användes är demonterbara och därför helt cirkulära. Eftersom konstruktionen är byggd med  PEFC-certifierad Kerto LVL har byggnaden fått BREAAM Excellent-certifiering samtidigt som den har ett lågt koldioxidavtryck. Den totala användningen av Kerto LVL var 200 m3, och det lagrar 159 ton CO2-ekvivalenter enligt Metsä Woods koldioxidlagringskalkylator.

– De som kliver in i byggnaden blir verkligen överraskade. En praktisk arbetsmiljö med öppna utrymmen möter en när man kommer in i byggnaden, vilket är idealiskt för ett företag som arbetar dygnet runt som Amsterdams hamn. Det industriella utseendet hos Kerto LVL-produkterna är fullt synligt, och de stora golv-till-tak-fönstren ger utsikt över IJ-floden, säger Benjamin Robichon på WRK Architects när han förklarar varför de valde en LVL-baserad konstruktion.