Nyheter

Växlar upp med förnybart bränsle – tankar HVO100 i vibroplattor och kompressorer

Lambertsson var tidigt ute med att erbjuda anläggningsmaskiner med nollutsläpp av koldioxid samt ersätta delar av den konventionella dieseln med HVO100. Nu tar bolaget nästa steg och utökar tankningen av vissa dieseldrivna maskiner och fordon med det mer hållbara HVO100.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. De senaste åren har bolaget ständigt utvecklat nya hållbara lösningar. Något som nyligen bevisades när Lambertsson vann Sinfras upphandling med högsta poäng avseende gröna maskiner. Ett område där Lambertsson var tidigt ute är att ersätta diesel med det förnybara bränslet HVO100. Nu tar man nästa steg i den satsningen och börjar tanka samtliga vibroplattor och kompressorer med HVO100.

– Jämfört med vanlig diesel minskas utsläppen från HVO100 med 60–70 procent. I dagsläget finns det inte hybrid-, el- eller batterialternativ på marknaden för alla storlekar på maskiner. Då är HVO100 det miljömässigt bästa alternativet, säger Anders Persson, produktadministratör på Lambertsson.

HVO100 framställs till stor del av restprodukter från livsmedels- och skogsindustrin och fungerar på samtliga dieseldrivna maskiner inom Lambertsson. Prestandan är densamma som hos vanlig diesel men eftersom HVO100 är mer lättantändlig förbränns den renare.

– En annan fördel jämfört med vanlig mackdiesel är att HVO100 ger mindre påväxt av alger i tanken och att bränslet klarar vinterförhållanden betydligt bättre. Det går att kallstarta en motor med HVO100 ända ner till minus 34 grader, inte helt oviktigt i ett land som Sverige, säger Anders Persson.

Lambertsson kommer att börja sälja bränslet i sina butiker i form av 5 och 25-liters dunkar, vilket underlättar för kunderna att tanka under hela hyrestiden.