Nyheter

Voi presenterar visionsförklaring: “Delad mobilitet bidrar till levande städer och kan i grunden förändra vad kollektivtrafik är”

Det är dags för politiker att vakna. Det räcker inte med att elektrifiera bilar om vi vill nå klimatmålen utan vi måste också tänka nytt kring hur vi reser. Det gäller inte minst i städer och tätorter. 72% av de globala utsläppen av växthusgaser kopplas till urbana områden där 55% av jordens befolkning bor. Städer har ett särskilt stort ansvar att ställa om men också unika möjligheter att tänka nytt, säger Fredrik Hjelm, vd på Voi Technology. 

Voi presenterar idag en visionsförklaring som – uppbackad av forskning och på ett visuellt sätt – beskriver hur delad mobilitet möjliggör hållbara städer anpassade för att leva i. Tillsammans med danska JAJA Architects, som är specialister på stadsplanering och framtidens mobilitet, har Voi även konceptualiserat hur framtidens gator kan se ut – inklusive Sveavägen i Stockholm.

– Vi vill visa att det finns en annan väg framåt. Teknikutveckling skapar möjligheter för delad mobilitet vilket främjar effektivare resursanvändning när folk kan välja det smartaste transportslaget för stunden, oavsett om det är en cykel, elsparkcykel, buss eller bil. Genom att minska behovet av att äga bil kan vi fördela om stadsytor och bygga mer levande städer, säger Fredrik Hjelm. 

Från JAJA Architects har arbetet letts av Robert Martin, Head of Mobility, som har doktorerat i stadsplanering och framtidens mobilitet på Aarhus University.

– Delad mikromobilitet är ett disruptivt fenomen som tillsammans med bilpooler och nya smarta leveranstjänster skapar möjligheter att tänka nytt kring hur städer planeras. Bilar tar upp enormt mycket stadsyta på bekostnad av stadsgrönska, platser för social aktivitet och infrastruktur för fotgängare, cyklar och elsparkcyklar. Genom att fokusera på fördelarna med att ställa om till hållbara städer kan vi skifta diskussionen från ‘vad behöver vi ge upp?’ till ‘vad kan vi få istället?, säger Robert Martin.

Arbetet med visionsförklaringen har involverat ett stort antal anställda runtom i Europa och letts av Vois News Desk Manager, Tobias Persson, tidigare journalist specialiserad på klimatrelaterade risker och möjligheter i finansektorn och näringslivet.

– Regeringen brukar säga att Sverige ska visa vägen genom att bli världens första fossilfria välfärdsland, men då borde vi rimligtvis jobba med lösningar som är globalt skalbara. Det finns idag 1,4 miljarder bilar i världen och bilflottan väntas växa till 2 miljarder år 2030, vilket knappast är hållbart. Samtidigt har vi en tilltagande kris för biologisk mångfald som är lika allvarlig som klimatförändringen. Det behövs nytänk kring hur vi rör oss i framtidens hållbara städer och delad mikromobilitet har en stor potential att bidra till omställningen, säger Tobias Persson.

På mindre än fem år har delad mikromobilitet lyfts fram som en pusselbit i klimatomställningen av bland annat FN:s klimatpanel IPCC, OECD och EU-kommissionen. Samtidigt skriver IPCC i sin senaste rapport att delad mobilitet kan ses som en del av kollektivtrafiksystemen på så vis att fordonen är tillgängliga för alla och inte kräver något ägande av fordon.

– Genom att integrera delad mikromobilitet med traditionell kollektivtrafik ökar förutsättningarna till bilfritt resande, vilket vi bland annat kunnat se genom en studie i Stuttgart. Precis som traditionell kollektivtrafik behöver förstås delad mikromobilitet upphandlas, utan att nödvändigtvis subventioneras, för att skapa ordentliga förutsättningar för tjänsten att utvecklas i samarbete mellan offentlig och privat sektor, säger Fredrik Hjelm. 

Visionsförklaringen innehåller även Vois första miljöredovisning. Bland annat redovisas fordonens livslängd, energianvändning och miljöcertifieringar.

– Delad mikromobilitet har haft och har betydande utmaningar. Voi:s största prioritet är att bygga en så hållbar och säker tjänst som möjligt, både för användare och övriga invånare.  Vi tror på transparens och vikten av dialog med alla våra intressenter, både för att hitta lösningar på problem men också för att låsa upp tjänstens fulla potential, säger Fredrik Hjelm. 

Länk till Vois revisionsförklaring: Cities Made for Living