Nyheter

Certifierat träbygge bygger Wästbyggs hållbarhetkompetens

Text: Martina Nyhlin

Bostadsområdet Brunnshög i Lund växer fram runt de nya forskningsanläggningarna MAX IV och European Spallation Source (ESS). Wästbygg har använt den markanvisning de vunnit i området för att utveckla sina kunskaper om att bygga i massivt trä och certifiera enligt Miljöbyggnad Guld.

– Wästbygg har valt att ligga långt fram i miljö och hållbarhetstänket. Det här var ett självklart led i det och ett jättefint referensprojekt både för oss och regionen. Många ligger i startgroparna och ska börja bygga trähus och vi har haft väldigt många, både offentliga och privata fastighetsägare som varit på besök och velat se projektet, det har gjort att vi fått mer kunskap om vad vi kan göra och vad det innebär att bygga i trä, säger Pär Lindahl, regionchef på Wästbygg.

Erfarenheten av att bygga i trähus är begränsad i Skåne och Wästbygg har tagit hjälp av Södra Building Systems som också vill bygga mer i trä. Fristad bygg hjälpte dem att ta fram bygghandlingar till Södra.

– Branschen har ju en gedigen och lång kompetens att bygga i stål och betong. När man går in i ett sånt här projekt blir det innovation, säger Pär Lindahl.

Trä

Ulf Sjöstrand, Wästbyggs projektchef, ger praktiska exempel.

– Ta bara en sån sak som att vi satt 130 000 skruv för att sätta ihop stommen enbart. Balkonginfästningarna bestod av ca 500 stycken 600 millimeter långa skruvar som skulle sättas in, plus fästen på var sida av väggen, säger han.

Men även om personalstyrkan utmanats så ser de också stora fördelar med att bygga i trä.

– Vi fick tätt hus på femton veckor, jämfört med när vi bygger hus i betong, som tar tio till tolv månader att få täta. Och alla yrkesarbetare har älskat arbetsmiljön, det är inget borrande i betong eller håltagande som låter och du får ett helt annat klimat inne så fort huset är uppe. Det luktar gott också! Säger Ulf Sjöstrand.

Nu står huset på plats med många spännande miljödetaljer. Det är solceller på taket, bergvärmeanläggning och elbils- och elcykelpool med målet att man inte ska behöva ha bil när man bor i fastigheten.

– Husen är dessutom så kallade ”smarta hem”, man använder en hemma och borta-knapp för att stänga av vatten och viss el när man är borta. Du kan också planera så det är lite upplyst och mysigt när du kommer hem, säger Ulf Sjöstrand.

En utmaning med Miljöbyggnad Guld har varit att få ihop ljudkrav, dagsljusinstrålning och solvärmelaster för fönster och fönsterdörrar som det är väldigt höga krav på i Miljöbyggnad guld.

– Men vi har överträffat kraven vi trott och siktat på från början med råge, säger Pär Lindahl.

– Stommen är i korslimmat trä vilket minimerar klimatpåverkan. Men trä har också andra fördelar, det blir en bättre arbetsmiljö under byggtiden och mer behaglig boendemiljö. Träet är synligt både i lägenheter och trapphus, berättar Ulrika von Wachenfeldt, projektchef hos Lansa Fastigheter.

Forward Funding

När Wästbygg vann markanvisningtävling som kommunen annonserade tog de fram ett koncept för byggnationen och utvecklade projektet. Men de behövde också hitta någon som kunde äga och förvalta byggnaden. Det blev Lansa Fastigheter, som har arbetat i dialog med Wästbygg under hela projektet.

– Vi har förvärvat projektet i bolagsform via en forward funding-affär. Lansa har varit med på resans gång och haft en projektledare som följt upp affären, avtalet och sett till att Lansas intressen bevakas. Vi har också haft möjlighet att påverka det som byggs för att kunna äga och förvalta på lång sikt, säger Ulrika von Wachenfeldt, projektchef på Lansa.

Hon är väldigt nöjd med projektet.

– Det är ovanligt att certifiera med Miljöbyggnad Guld. Till miljöcertifieringen adderas fin gestaltning, arkitektur och materialval – projektet är påkostat generellt. Varje detalj är genomtänkt både in- och utvändigt. Det ger ett totalt sett väldigt hållbart projekt, både ekologiskt och socialt.

För Lansa innebär en attraktiv fastighet en bättre affär.

– Det gör att vi får hyresgäster som trivs och bor kvar länge.

Genom sin hållbarhetsprestanda sticker projektet ut och Lansa Fastigheter tror att det kommer att bli ett väldigt populärt boende där människor vill bo länge.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lund:

Tidplan: Oktober 2020 till mars 2022 

Byggherre: Lansa Fastigheter AB, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB

Totalentreprenör: Wästbygg Projektutveckling Sverige AB

Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor AB

Kostnad: 120–150 miljoner kronor