Nyheter

Fortsatt finansiering säkrad för en västsvensk fossiloberoende och konkurrenskraftig processindustri

Klimatfrågan är avgörande och de relaterade samhällsutmaningarna många för processindustrin, som stod för en tredjedel av de koldioxidutsläppen i Västra Götlandsregionen år 2019. Nu är det klart att satsningen Klimatledande Processindustri som arbetar för en fossiloberoende, klimatsmart processindustri i Västra Götaland får fortsatt finansiering av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Bibehållen konkurrenskraft och innovationsförmåga i processindustrin är centrala aspekter för omställningen då kemiindustrin i Västra Götaland sysselsätter cirka 8 500 personer på 170 arbetsställen vilket utgör 30% av vad branschen sysselsätter i hela landet.

— Etapp 2 av Klimatledande Processindustri bygger vidare på erfarenheter och goda exempel från de första 3,5 åren för att accelerera regionens omställning. Vi ser fram emot att fortsätta att vara en betydelsefull katalysator för att utveckla nya produkter, affärsmodeller och värdekedjor demonstrerade och baserade på förnybara och återvunna råvaror, säger Mats Bergh, VD på Johanneberg Science park.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret, som även fortsättningsvis är kärnan och utgångspunkten för samverkan i Klimatledande Processindustri samlar över 50 aktörer inklusive stora petrokemiska företag i regionen, mindre företag, kommuner och forskningsinstitut som arbetar tillsammans för att säkerställa en innovationsmiljö för en klimatsmart och konkurrenskraftig processindustri.

— Tidigare period har resulterat i över 30 egenfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt och vi har överträffat de målsättningar som sattes för första perioden. Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta det här arbetet som vi ser gynnar regionens men också Sveriges nationella omställningstakt, säger Hanna Paradis, processledare, Klimatledande Processindustri.

Förutsättningarna för att skapa innovationer kring material, kemikalier och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror är mycket goda i Västsverige. Här finns företag inom alla delar av värdekedjan från produktion till återvinning, den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustrikluster. I Sverige är skogen en råvara som rätt nyttjad kan bidra med förnybara råvaror och stödja möjligheten att fasa ut fossilbaserade resurser.

— Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling. Globala företag, lärosäten, starka forskningsmiljöer samt välutvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation skapar möjligheter för en klimatledande industri, säger Kristina Jonäng, ordförande, regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

Godkännandet av Etapp 2 av Klimatledande Processindustri innebär att satsningen får fortsatt finansiering av Vinnova och Västra Götalandsregionen till och med 2025. Den säkrade finansieringen innebär 58 miljoner över hela perioden vilken även inkluderar Västsvenska Kemi- och Materialklustrets medlemsfinansiering. Klimatledande Processindustri är ett 10-årigt Vinnväxt-initativ som koordineras av Johanneberg Science Park i samarbete med Rise, Research Institutes of Sweden. Johanneberg Science Park är en nationell samverkansarena som sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.